Volgens Artikels

Afdelingshoof: Elektriese Afdeling

Kirkney, Pretoria

 

Die pos is in Kirkney, Pretoria, gebaseer. Om daarvoor in aanmerking te kom, benodig jy minstens ʼn N6-kwalifikasie, toepaslike rooiseël-sertifikaat as elektrisiën of meulmaker, bedradingslisensie, minimum 10 jaar praktyk-ervaring na voltooiing van jou kwalifikasie, en ʼn toepaslike kwalifikasie en ondervinding as opleidingsbeampte. Assessor- en moderator-kwalifikasies sal in jou guns tel. ʼn Bestuurskwalifikasie sal verder tot jou voordeel strek.

Verantwoordelikhede sluit in: alle -bestuursfunksies van die elektriese afdeling, insluitend doelwitbepaling, begroting, verslae en batebeheer; deurlopende evaluering van die kurrikulum en opleidingsbehoeftes; die handhawing van standaarde vir beroepsveiligheid.

Goeie kommunikasievaardighede op alle vlakke, asook die vermoë om personeel en studente te motiveer, vorm deel van die essensiële vaardighede.

Indien jy oor die nodige kwalifikasies, vaardighede en ervaring beskik, stuur jou CV voor of op 30 Januarie 2015 an Leon@sol-tech.co.za.

Indien jy nie binne drie weke na die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat jou aansoek onsuksesvol is.

 

Sluitingsdatum vir aansoeke: 30 Januarie 2015

Diensaanvaarding: 01 Maart 2015

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog