Vroue-entrepreneurs is ʼn Covid-19-reddingsboei

Volgens Artikels

Deur Dr Eugene Brink Dit is onteenseglik so dat vroue-entrepreneurskap steeds agterbly vergeleke met mans in Suid-Afrika en wêreldwyd. Kulturele versperrings en verskillende verantwoordelikhede tussen die geslagte is maar net ʼn paar van die hindernisse in die pad van besighede wat deur vroue bestuur word. Covid-19 het nog ʼn hindernis by hierdie stand van sake […]

Lees meer

Women entrepreneurs are a Covid-19 lifebuoy

Volgens Articles

By Dr Eugene Brink It is axiomatic that female entrepreneurship still lags behind men in South Africa and around the globe. Cultural barriers and differing responsibilities between the genders are but some of the obstacles to the advancement of female-led businesses. Covid-19 has added another obstacle to the mix. A 2020 report by Morning Consult […]

Lees meer

Covid-19 se invloed op werkplekkultuur

Volgens Artikels

Deur Nico Strydom Die Covid-19-pandemie het maatskappye en organisasies regoor die wêreld genoop om oplossings te vind vir die skielike en wydverspreide verskuiwing na aanlyn en afstandwerk. “Meer as ʼn jaar later is dit duidelik dat die pandemie persepsies en werknemers se ervaring van werkplekkultuur permanent beïnvloed het,” sê Reynhardt Uys van die Immersion Group. […]

Lees meer

The influence of Covid-19 on workplace culture

Volgens Articles

By Nico Strydom The Covid-19 pandemic obliged companies and organisations worldwide to find solutions for the sudden and widespread shift to online and remote working. “More than a year later it has become clear that the pandemic has had a permanent influence on perceptions and on how employees experience workplace culture,” according to Reynhardt Uys […]

Lees meer

Om werk te soek in die Covid-19-era

Volgens Artikels

Deur Dr. Eugene Brink Om werk te soek en die take wat daarmee gepaardgaan, is vir die meeste mense nie opwindend nie. Trouens, die emosies wat met hierdie take gepaardgaan, wissel van vreeslik daarteen opsien tot vrees. Om in die Covid-19-era na werk te soek is selfs meer angswekkend aangesien talle werksgeleenthede, maatskappye en sektore […]

Lees meer

Job-hunting in the Covid-19 era

Volgens Articles

By Dr Eugene Brink To most people, job-hunting and its concomitant tasks are not thrilling. In fact, the emotions associated with these duties range from dread to fear. Job-hunting in the Covid-19 era is even more daunting as many jobs, companies and sectors have started to disappear. This means less choice and more competition. Hence, […]

Lees meer

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog