Cultivate these habits to manage working from home

Volgens Articles

By Nico Strydom The Covid-19 pandemic and accompanying lockdown resulted in people having to work from home and although many people have already returned to the office, there are employees who will now work from home permanently. During the lockdown numerous employers decided to change their ways of working. Some employers gave up their office […]

Lees meer

How do I handle a jealous colleague?

Volgens Articles

By Nico Strydom Jealousy also occurs in the workplace and a jealous colleague can cause harm to your reputation and career. Sometimes it can be very obvious that your colleague is jealous of you, or it can be less so, but there are signs which you can be on the lookout for. The specific colleague […]

Lees meer

Hoe hanteer ek ʼn jaloerse kollega?

Volgens Artikels

Deur Nico Strydom Jaloesie kom ook in werkplek voor en ʼn jaloerse kollega kan skade aan jou reputasie en loopbaan aanrig. Dit kan party keer baie duidelik wees dat jou kollega jaloers is op jou of dit kan minder sigbaar wees, maar daar is tekens waarop jy bedag kan wees. Die spesifieke kollega praat onophoudelik […]

Lees meer

Drie maniere waarop ʼn krisis jou kan help om ʼn groei-ingesteldheid te kweek

Volgens Artikels

Deur Anja van den Berg Mense hou nie van wanorde nie. En tog het navorsing bewys dat ontwrigtende, stresvolle ondervindings dikwels groeigeleenthede is. Hoewel die Covid-19-krisis ʼn verskeidenheid nuwe uitdagings meegebring het, skep dit ook nuwe geleenthede vir leiers om ʼn groei-ingesteldheid te ontwikkel. Hierdie groei-ingesteldheid kan ons  – en ons spanne – tydens ʼn […]

Lees meer

Jou eerste 100 dae in ʼn nuwe pos

Volgens Artikels

Deur: Essie Bester Die vermoë om suksesvol oor te skakel na ‘n nuwe werksposisie is ‘n noodsaaklike vaardigheid vir enigeen met ambisie. Navorsing toon dat jou eerste 100 dae (oftewel die eerste drie maande) in ’n nuwe pos deurslaggewend is. Dis ‘n kritieke tyd waarin jy ‘n positiewe indruk moet maak en ‘n betekenisvolle grondslag […]

Lees meer

Your first 100 days in a new job

Volgens Articles

By: Essie Bester The ability to switch to a new position is a necessary skill for anyone with ambition. Research shows that your first 100 days (that is, the first three month) in a new job are decisive. This is a critical time during which you have to make a positive impression and lay a […]

Lees meer

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog