The toxic leader in the workplace

Volgens Articles

By Melodie Veldhuizen Is your company characterised by employee dissatisfaction, an unmotivated and disillusioned labour corps, low productivity, interdepartmental conflict, and a high staff turn-over? Then you and your colleagues are probably the victims of a toxic leader. What a toxic leader looks like They usually display at least two or three (or even more) […]

Lees meer

Die toksiese leier in die werkplek

Volgens Artikels

Deur Melodie Veldhuizen  Word jou maatskappy gekenmerk deur werknemerontevredenheid, ’n ongemotiveerde en ontnugterde werkerskorps, lae produktiwiteit, interdepartementele konflik, en ʼn hoë personeelomset? Dan is jy en jou kollegas waarskynlik die slagoffers van ʼn toksiese leier. Só lyk ʼn toksiese leier Hulle openbaar gewoonlik minstens twee tot drie (en selfs meer) van die onderstaande karaktereienskappe: Arrogant: […]

Lees meer

Selfs pas gegradueerdes moet van die begin af herbekwaam en opwaarts bekwaam

Volgens Artikels

Deur Anja van den Berg Die vinnige integrasie van nuwe tegnologie met die gemeenskap en industrie sal bepaald destabiliserend wees. Die Vierde Industriële Revolusie is onstuitbaar besig om die wêreld van werk te beïnvloed. Universiteite se graadkursusse kan eenvoudig nie bybly by die vinnige veranderinge in die werkplek nie, sê Kelly Palmer, medeskrywer van The […]

Lees meer

Even new graduates need to reskill and upskill from the get-go

Volgens Articles

By Anja van den Berg The rapid integration of new technology in society and industry is set to be highly destabilising. The Fourth Industrial Revolution is irrevocably impacting the world of work. University degree programmes simply cannot keep up with how fast things are changing in the workplace, says Kelly Palmer, coauthor of The Expertise […]

Lees meer

How do I handle anxiety before and during an interview?

Volgens Articles

By Reon Janse van Rensburg Most of us are familiar with the feeling of discomfort and nervousness one experiences before an interview. Some people, however, not only see an interview as nerve-wracking but also experience severe anxiety. Being uncomfortable or nervous before or during an interview is normal and may even have a positive effect. […]

Lees meer

Three ways to respond to ageism in a job interview

Volgens Articles

By Anja van den Berg As the global population ages, growing numbers of older employees are staying in the workforce. Yet, age discrimination (or ageism) is becoming more and more prevalent. According to a recent AARP study, nearly two out of three workers aged 45 and older say they have experienced age discrimination. A study […]

Lees meer

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog