Deur dr. Eugene Brink

Die neiging van mense wat hul werk in rekordgetalle los namate die bedreiging van Covid-19 afneem en die wêreld na normaal terugkeer, het ʼn amptelike naam gekry:  Die Groot Bedanking.

Die idee is voorgestel deur professor Anthony Klotz van die Texas A&M University. “Bestuurders bekyk nou die rimpeleffek van die pandemie namate werknemers hul loopbane herevalueer en hul werk in rekordgetalle los. Maatskappye in die VSA het rekordgetalle vakante poste. En waar ons nou begin herstel, beweeg werkers in bevoorregte poste wat nie van betaaldag tot betaaldag leef nie nou uiteindelik aan,” sê Abhinav Chugh van die Wêreld- Ekonomiese Forum.

Die US Bureau of Labor Statistics berig dat meer as 4 miljoen Amerikaners net in Julie 2021 alleen hul werk gelos het. Ian Cook skryf in Harvard Business  Review dat middelloopbaanwerknemers (30−45 jaar) hoogs waarskynlik hul werk gaan los, met ʼn gemiddelde toename van meer as 20% gedurende 2020 en 2021. En vir sover dit die spesifieke  bedrywe betref, sê Chugh die bedankingsyfer is die hoogste in  die gesondheidsorg- en tegnologiesektor.

In Suid-Afrika gaan dit net so

Die algemene aanname is dat as ʼn ontwikkelende land met hoë werkloosheid en ekonomiese probleme, Suid-Afrikaanse werkers doodeenvoudig gelukkig is om werk te hê en daaraan moet vasklou. Maar dit gaan nie op in hierdie buitengewone tydsgewrig nie. Om die waarheid te sê, Suid-Afrikaanse werknemers het met oorgawe aan hierdie werklos-raserny deelgeneem.

René Richter, beturende direkteur van Remchannel, Old Mutual se beloningbestuurplatform, sê personeelomset in die land het oor alle sektore met 16% toegeneem. “Hoewel daar verskeie redes vir arbeidsomset is, soos aftrede, beëindiging van kontrakte en personeelvermindering, het Oktober 2021 se salaris-en-loonbewegingopname getoon dat die hoofrede waarom werknemers tussen April en Oktober 2021 hul werk gelos het, as gevolg van bedanking was (60%), met ʼn suggestie van aspekte van die Groot Bedanking-tendens, wat begin het in die VSA en  waar miljoene mense van frontliniewerkers tot senior bestuurders vrywillig hul werk gelos het,” sê sy.

Verseker skep dit probleme vir maatskappye, groot en klein. Richter sê groter  personeelomset en die koste van opgeloopte verlof is moontlik wagtende tydbomme vir maatskappye. Hulle navorsing het getoon dat byna 69% van deelnemers aan besoldigingsopnames – naamlik menslikehulpbron- en beloningspesialiste – uitdagings met betrekking tot die lok van nuwe werknemers of die behoud van bestaande talent uitgewys het.

Redes vir bedanking

Uitbranding as gevolg van vervagende grense tussen werk en huis, wat deur afstandswerk veroorsaak word, is ʼn ooglopende rede waarom mense wil ontsnap. “Werknemers sê ‘Ek wil werk soos ek wil om hierdie uitbrandingfenomeen te vermy’. So, selfs in ʼn werkskaars land soos Suid-Afrika waar mens sou verwag dat werkers aan hul werk vasklou, sien ons aspekte van hierdie globale tendens,” sê Richter.

Dis gʼn wonder dat gesondheidsorg- en tegnologiedeskundiges op groot skaal loop nie. Tydens die pandemie moes hulle onder moeilike omstandighede selfs harder werk om vir meer pasiënte te sorg, en selfs IT-probleme oplos en nuwe tegnologieoplossings ontwikkel namate afstandswerk momentum gekry het.

Cook sê middellopbaanwerknemers het ook waarskynlik hul oorgang na nuwe reëls uitgestel as gevolg van die onsekerheid van die pandemie, maar het nou die geleentheid aangegryp. “Die stuwing wat ons oor die laaste paar maande gesien het, kan die gevolg van meer as ʼn jaar se uitgestelde bedankings wees.”

Hiernaas was daar ʼn onderliggende indiensnemingspatroon wat voorkeur gee aan middelloopbaandeskundiges. “Dit is moontlik dat werkgewers as gevolg van die beweging na afstandswerk voel dat dit meer riskant as gewoonlik sal wees om mense met min ervaring aan te stel omdat nuwe werknemers nie die voordeel van persoonlike opleiding en leiding sal kry nie. Dit sal ʼn groter vraag na middelloopbaanwerkers skep, wat hulle meer mag gee om nuwe betrekkings te bekom.”

En nog belangriker, sê Johann van Niekerk, besturende direkteur van die kontrakteursmaatskappy Outsized, is dat namate maatskappye begin om hul werkers terug kantoor toe herroep, sommige nie gehoor sal gee nie omdat afstandwerk nou ʼn stewige (en stellig onomkeerbare) houvas in die arbeidsmark gekry het. “By sommige sal dit ʼn rusteloosheid en gevoel van moontlikheid aanwakker, wat nog ʼn groot omwenteling sal veroorsaak vir besighede wat reeds deur die pandemie geskud is. Baie van die talentvolstes en innoverendstes sal besef dat hulle meer geld kan verdien,  ʼn groter werkverskeidenheid kan geniet en ʼn gelukkiger leefstyl kan hê deur onafhanklike kontrakteurs te word.”

 

Bronne

Abhinav Chugh, 29 November 2021, “What is ‘The Great Resignation’? An expert explains”, https://www.weforum.org/agenda/2021/11/what-is-the-great-resignation-and-what-can-we-learn-from-it/.

BusinessTech, 7 November 2021, “More South Africans are quitting their jobs – and experts warn its a ticking time bomb”, https://businesstech.co.za/news/business/534242/more-south-africans-are-quitting-their-jobs-and-experts-warn-its-a-ticking-time-bomb/.

Ian Cook, 15 September 2021, “Who Is Driving the Great Resignation?”, https://hbr.org/2021/09/who-is-driving-the-great-resignation.

 

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog