Covid-19: Soek só werk

Volgens Artikels

Deur Nico Strydom Die Covid-19-pandemie en gevolglike afsonderingstydperk het duisende werkverliese tot gevolg gehad, wat beteken dat talle mense nou weer moet werk soek. “Afsonderingstydperke het ernstige gevolge vir die wêreldekonomie gehad, en Suid-Afrika is geen uitsondering nie. Ongelukkig bevind baie mense hulle tans weer in die arbeidsmark,” sê Fred Razak, hoofhandelstrateeg by CM Trading. […]

Lees meer

Covid-19: How to look for work

Volgens Articles

By Nico Strydom The Covid-19 pandemic and the subsequent period of isolation resulted in thousands of job losses, which means that many people now have to go job-hunting. “Periods of isolation have had serious consequences for the world economy, and South Africa is no exception. Unfortunately many people find themselves in the labour market again,” […]

Lees meer

How to handle a layoff

Volgens Articles

By Nico Strydom With many businesses having to reduce their labour force or close their doors, layoffs are also some of the Covid-19 pandemic’s sad side effects. First of all, it is important to know what your rights are when you’re laid off, says Antoinette Crafford, human resources expert at 21st Century. “According to law […]

Lees meer

Hanteer aflegging só

Volgens Artikels

Deur Nico Strydom Afleggings is nog een van die Covid-19-pandemie se ongelukkige newe-effekte, met talle besighede wat hul werkmag moet verminder of hul deure moet sluit. Dit is belangrik om eerstens jou regte te ken wanneer jy afgelê word, sê Antoinette Crafford, kenner in menslike hulpbronne by 21st Century. “Volgens wet is jy geregtig op […]

Lees meer

Wernemers se betrokkenheid na Covid-19

Volgens Artikels

Deur Anja van den Berg Navorsing het al herhaaldelik aangetoon dat net werklik toegewyde werknemers tot ʼn organisasie se toekoms bydra. Die vinnige verspreiding van Covid-19 het baie werknemers genoop om weer te dink oor die wyse waarop hulle werknemertoewyding bestuur. Die nege-tot-vyf-kantoorroetine het plek gemaak vir afstandswerk van die huis af. ʼn Gevoel van […]

Lees meer

Employee engagement trends post-Covid-19

Volgens Articles

By Anja van den Berg Research has repeatedly shown that only genuinely committed employees truly contribute to an organisation’s future. The rapid spread of Covid-19 abruptly forced many employers to rethink the way they manage employee commitment. The routine of nine-to-five in the office gave way to working remotely from home. A feel of camaraderie […]

Lees meer

Dit is wat jou kollegas wat hulle werk verloor het die meeste van jou benodig

Volgens Artikels

Deur Anja van den Berg Die koronavirus-pandemie het verwoesting gesaai onder die ekonomie, en miljoene mense regoor die land voel die impak. Die arbeidsmag staar massa-afleggings en tydelike opskortings in die gesig, terwyl tallose klein besighede hulle deure permanent sluit. Kollegas moet voortdurend die stres en hartseer hanteer van kollegas wat hulle sien afgelê word. […]

Lees meer

This is what your colleagues who’ve lost their jobs need most from you

Volgens Articles

By Anja van den Berg The coronavirus pandemic has wreaked havoc on the economy, and millions of people around the country are feeling the impact. The workforce is facing mass lay-offs and temporary suspensions, while countless small businesses are permanently closing their doors. Colleagues are continually dealing with the stress and sadness of seeing their […]

Lees meer

Drie maniere om te netwerk as daar nie netwerkvergaderings is nie

Volgens Artikels

Deur Anja van den Berg Daar is ʼn rede hoekom die globale netwerkomvang vir byeenkomste en vergaderings vir 2019  op $840 miljard geraam is. Entrepreneurs en sakeleiers verstaan die belangrikheid van informele ontmoetings tydens netwerkvergaderings. Netwerkvergaderings bied gemeenskaplike terreine om te skakel en verhoudings te kweek wat dikwels sakegeleenthede word – selfs toekomstige werkvooruitsigte. Maar […]

Lees meer

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog