Werkloos, waar soek ek werk?

Volgens Artikels

Deur Emsie Martin In die tye waarin ons leef met Covid-19 en die hoë werkloosheid behoort ʼn mens nie net die gewone kanale te gebruik om werk te soek nie. Jy moet inderdaad wyer kyk en ook van die sosiale netwerke gebruik maak. Indien jy deur ʼn sosiale netwerk werk, maak seker jy doen navorsing […]

Lees meer

Jobless, where do I find work?

Volgens Articles

By Emsie Martin In these times where we are living with Covid and a high rate of unemployment one should not use the usual channels only to look for work. You should cast around wider and also use social networks. If you work through a social network, be sure to research the company you are […]

Lees meer

Ek het my werk verloor. Wat nou?

Volgens Artikels

Deur Nico Strydom Die Covid-19-pandemie het tot gevolg gehad dat ʼn groot aantal van Suid-Afrikaners hul werk verloor het. Dit is eers wanneer jy jou kollegas moet groet of laaste salaris ontvang dat dit behoorlik insink dat jy nou werkloos is. Dit gaan met skok en vrees gepaard wanneer jy die impak op jou persoonlike […]

Lees meer

I’ve lost my job. What now?

Volgens Articles

By Nico Strydom A large number of South Africans lost their jobs due to the Covid-19 pandemic. It is only when you have to say goodbye to your colleagues or get your last salary that you are hit with the realisation that you are now jobless. This comes with shock and fear when you realise […]

Lees meer

Impak van “lang Covid” op werknemers

Volgens Artikels

Deur Nico Strydom Lang Covid verwys na ʼn versameling voortslepende simptome wat 90 dae of langer duur nadat pasiënte van ernstige Covid-19-infeksie herstel het. Dit kan onder meer behels dat jy sukkel om bekende woorde te vind, dat herinneringe vaag is en jy sukkel om te dink, dat jou gedagtes afwyk in die middel van […]

Lees meer

Impact of “long Covid” on employees

Volgens Articles

By Nico Strydom Long Covid refers to an assortment of lingering symptoms that persists for 90 days or longer after patients have recovered from serious Covid-19 infection. Amongst other things you could be struggling to find familiar words, memories are vague and you have problems thinking, your thoughts stray in the middle of a conversation, […]

Lees meer

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog