Onderbrekings in die werkplek

Volgens Artikels

Deur Wilma Bedford Navorsing deur Harvard het bevind dat die gemiddelde werker 50 keer per dag onderbreek word, en die meeste daarvan met onbenullighede. Werknemers het 27% meer tyd nodig om take te voltooi, begaan foute, en dit neem ongeveer 23 minute om weer met volle aandag na die eerste taak terug te keer. ʼn […]

Lees meer

Interruptions in the workplace

Volgens Articles

By Wilma Bedford Research by Harvard has revealed that the average worker is interrupted 50 times a day, and most of that by trivialities. Employees need 27% more time to complete tasks, they make mistakes, and it takes approximately 23 minutes to fully concentrate on the first task again. A further study by the University […]

Lees meer

Doen ʼn SWOT-analise vir beter strategiese beplanning

Volgens Artikels

Deur Essie Bester As die eienaar van ʼn kleinsakeonderneming wonder jy dalk of ʼn SWOT-analise prakties of selfs uitvoerbaar is vir jou kleiner organisasie. Kenners sê dat alhoewel ʼn omvattende SWOT-analise oorhoofse koste sal hê, daar baie voordele daaraan verbonde is, selfs vir die kleinste ondernemings. Dit bied jou die unieke geleentheid om beter insig […]

Lees meer

Do a SWOT analysis for better strategic planning

Volgens Articles

By Essie Bester As the owner of a small-business enterprise you may be wondering whether a SWOT analysis would be practical or even feasible for your smaller organisation. Experts say that, although there will be overhead costs attached to a comprehensive SWOT analysis, it also holds many benefits even for the smallest undertakings. It offers […]

Lees meer

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog