Hoe om nagskofte te oorleef

Volgens Artikels

Deur dr. Eugene Brink Die vakansie is amper op ons en terwyl baie uitsien na ʼn welverdiende verposing na byna twee jaar van Covid-19-beperkings, gaan baie ongereelde ure werk om ons veilig te hou of eenvoudig hul organisasies aan die gang te hou. Nagskof is dus ʼn werklikheid vir baie werkers in Suid-Afrika en wêreldwyd. […]

Lees meer

How to survive night shifts

Volgens Articles

By Dr Eugene Brink The holidays are nearly upon us and while many will be looking forward to a well-deserved break after almost two years of Covid-19 restrictions, many people will be working irregular hours to keep us safe or simply keep their organisations running. Night shifts are therefore a reality for many workers in […]

Lees meer

Hoe maatskappye enkeloueruitbranding kan hanteer

Volgens Artikels

Deur Anja van den Berg Volgens die Mbalo Brief deur Stats SA word die meeste Suid-Afrikaanse kinders in enkelouergesinne groot. Ongelukkig erken baie maatskappye in korporatiewe Suid-Afrika nie die werklikhede wat enkelouers in die gesig staar nie. Bestuurders wat nie verstaan (of empatiseer) nie stel dikwels eise wat enkel- werkende ouers nie kan nakom nie. […]

Lees meer

How companies can address single-parent burnout

Volgens Articles

By Anja van den Berg According to the Mbalo Brief by Stats SA, most South African children are raised in single-parent families. Unfortunately, many companies in corporate South Africa don’t recognise the realities that solo parents face. Managers who don’t understand (or empathise) often make demands that single, working parents can’t meet. Work starts taking […]

Lees meer

Kleredragkode in die werkplek: Is dit nog relevant?

Volgens Artikels

Deur Wilma Bedford Baie van die belangrikste veranderings in kleredragkodes is teweeg gebring deur groot gebeure soos die twee wêreldoorloë en die nuwe ekonomiese, sosiale en internasionale druk wat hulle veroorsaak het, wat huidige en toekomstige neigings gevorm het. Wat beteken dit vandag vir ʼn werkmag wat grootliks meer formele kantoordrag vir ʼn informele werk-van-die-huis-klerekas […]

Lees meer

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog