’n Werkplekkultuur waar werkers gehoor word

Volgens Artikels

Deur Nico Strydom Die Covid-19-pandemie het baie veranderinge in die werkplek teweeggebring, onder meer as gevolg van die gepaardgaande inperkings wat tot gevolg gehad het dat mense van die huis af moes werk. Leiers wat ’n kultuur gekweek het waar werknemers aanmoedig word om vroegtydig hulle stem te laat hoor, hulle bekommernisse te identifiseer en […]

Lees meer

A workplace culture where employees are heard

Volgens Articles

By Nico Strydom The Covid-19 pandemic gave rise to many changes in the workplace due to the accompanying restrictions that resulted in many people having to work from home. Helene Vermaak, business director at The Human Edge, believes that leaders who created a culture where employees are encouraged to have their voices heard early on, […]

Lees meer

Three ways to foster healthy disagreement in your meetings for fresh ideas

Volgens Articles

By Anja van den Berg Adam Grant, an organisational psychologist, says that people shouldn’t confuse politeness with achievement. In a polite culture, people withhold disagreements and criticism. The measure of a team’s achievement hinges on the psychological safety they experience to speak their minds. We often consider ourselves lucky if we are on a team […]

Lees meer

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog