Apology in the workplace – when, why and how

Volgens Articles

By Melodie Veldhuizen Sometimes all of us make mistakes or do or say things that hurt, anger or upset other people, or cause damage. Apologising when you have inadvertently or intentionally offended somebody, is an essential life skill, also in the workplace. It’s not always easy, but often essential to repair or strengthen relationships with […]

Lees meer

Company culture of accountability now required

Volgens Articles

By Nico Strydom To conduct business successfully amid the Covid-19 pandemic will not happen unless people are able to keep themselves and others accountable, regardless of their position or authority. “The new normal for safe business interaction will not succeed unless organisations adopt a culture of psychological safety,” says Helene Vermaak, business director at The […]

Lees meer

Maatskappykultuur van verantwoordbaarheid nou nodig

Volgens Artikels

Deur Nico Strydom Om suksesvol sake te doen te midde van die Covid-19-pandemie sal nie kan gebeur nie tensy mense in staat is om hulself en mekaar verantwoordbaar te hou, ongeag hul posisie of gesag. “Die nuwe normaal vir veilige besigheidsinteraksie sal nie slaag tensy ondernemings ‘n kultuur van sielkundige veiligheid aanneem nie,” meen Helene […]

Lees meer

Goeie maniere en etiket in die werkplek

Volgens Artikels

Deur Melodie Veldhuizen Vrydag 24 September 2020 is Bring jou maniere werk toe-dag. Hierdie dag is deur die Protokolskool van Washington in die lewe geroep om mense daaraan te herinner om hul kollegas hoflik en met respek in die werkplek te behandel.  Goeie maniere is egter elke dag noodsaaklik vir die bevordering van goeie verhoudings […]

Lees meer

Good manners and etiquette in the workplace

Volgens Articles

By Melodie Veldhuizen Friday, 24 September 2020 is Bring your manners to work day. This day was introduced by the Washington Protocol School to remind people to treat their colleagues courteously and with respect in the workplace. Good manners are essential every day to promote good relationships and to open doors to new opportunities for […]

Lees meer

Beskerm jou onderneming teen toenemende kuberaanvalle tydens Covid-19

Volgens Artikels

Deur Essie Bester Uitvisveldtogte wat floreer op vrees vir die virus het einde Januarie begin kop uitsteek en net so vinnig soos die siekte versprei. Een verslag reken e-pos-aanvalle wat met die Covid-19-virus verbind kan word, het met 600% toegeneem. Kwaadwilliges doen hulle gewoonlik as betroubare organisasies (banke, handelaars) of ʼn individu (medewerker, IT-administrateur) voor […]

Lees meer

Die sielkundige dinamika van onetiese gedrag

Volgens Artikels

Deur Anja van den Berg Die meeste korporasies het wigte en teenwigte in plek om etiese gedrag te propageer. Waardestellings maak ʼn gereelde deel uit van maatskappye se etos. Riglyne vir korporatiewe sosiale verantwoordelikheid is ʼn moderne steunpilaar. Sommige werknemers kies selfs om fluitjieblaserprogramme in plek te hê. Nogtans is dit dikwels onuitgesproke sielkundige dinamika […]

Lees meer

The Psychological Dynamics of Unethical Behaviour

Volgens Articles

By Anja van den Berg Most corporations have checks and balances in place to propagate ethical behaviour. Value statements are regularly part and parcel of a company’s ethos. Corporate Social Responsibility guidelines are a modern mainstay. Employers of choice even have whistle-blower programmes in place. Yet, it is often unspoken psychological dynamics that push employees […]

Lees meer

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog