Die belangrikheid van kreatiwiteit in die werkplek

Volgens Artikels

Deur Essie Bester Vandag se sakewêreld word gekenmerk deur vinnige tempo en is mededingend van aard. Ondernemings is hoogs geïnteresseerd in uitvindings wat hulle kan onderskei van ander ondernemings, maar vir nuwe uitvindings en/of maniere van doen, is die bevordering van kreatiwiteit noodsaaklik. As bestuurder moet jy die geleentheid aangryp om leiding te neem en […]

Lees meer

The importance of creativity in the workplace

Volgens Articles

By Essie Bester Today’s business world is characterised by a fast pace and is competitive in nature. Businesses are highly interested in inventions that can differentiate them from other businesses, but for new inventions and/or ways of doing things, fostering creativity is essential. As a manager you must grab the opportunity to take the lead […]

Lees meer

Is jy ‘n bydraer of ‘n parasiet by die werk?

Volgens Artikels

Deur Nico Strydom Die Covid-19-pandemie en gevolglike inperkings wat die werksomgewing in sekere gevalle ongekend verander het, het ook tot gevolg gehad dat daar onderskei kan word tussen werknemers wat as bydraers of as parasiete in die werkplek beskou kan word. “In die samelewing is daar bydraers en parasiete. Ons lewer ‘n bydrae met ons […]

Lees meer

Are you a contributor or a parasite at work?

Volgens Articles

By Nico Strydom The Covid-19 pandemic and resultant lockdown which in certain cases brought about an unprecedented change in the work environment, also resulted in a distinction being made between employees who can be viewed as either contributors or as parasites in the workplace. “In society there are contributors and parasites. We make a contribution […]

Lees meer

Bestuur só uitbranding tydens die inperking

Volgens Artikels

Deur Nico Strydom Inperkingsuitbranding is ʼn realiteit in die “nuwe normaal” van Covid-19. Volgens prof. Renata Schoeman van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Psigiaters (Sasop), word uitbranding as ʼn werkverwante toestand beskou, maar die inperking en afstandwerk laat die skeidslyne tussen die huis, die kantoor en die klaskamer vervaag. Uitbranding het drie hoofelemente, aldus Schoeman, naamlik […]

Lees meer

How to manage burnout during lockdown

Volgens Articles

By Nico Strydom Lockdown burnout is a reality in the “new normal” of Covid-19. According to Prof. Renata Schoeman of the South African Society of Psychiatrists (Sasop), burnout is considered to be a work-related condition, but because of the lockdown and people working from home, the dividing lines between the home, the office and the […]

Lees meer

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog