Die belangrikheid van mentorskap in die werkplek

Volgens Artikels

Deur Nico Strydom Talle maatskappye het formele mentorskapstelsels om te verseker dat kennis en vaardighede oorgedra word en om talent te identifiseer en te ontwikkel. Mentorskapprogramme dien nie net as instrumente vir ontwikkeling nie maar is ook uiters koste-effektiewe opsies wat talle voordele vir ´n maatskappy inhou aangesien die hulpbronne reeds daar is. Navorsing het […]

Lees meer

Almal baat by mentorskap in die werkplek

Volgens Artikels

Deur Dr. Eugene Brink Elke suksesvolle mens kan ʼn storie vertel van iemand, of meer as een mens, wat sy potensiaal ontwikkel en sy professionele talente aangewend het. Jou loopbaan is veel meer as die jare formele opleiding wat jy kry. Dit gaan ook in ʼn groot mate om skouers skuur met die regte mense. […]

Lees meer

Só werk mentorskap in die werkplek

Volgens Artikels

Deur Nico Strydom Die Cambridge-woordeboek definieer mentorskap as “die aktiwiteit om iemand met minder ervaring te ondersteun en te adviseer om hulle te help om in hulle werk te ontwikkel”. Werkplekmentorskap kan dus gesien word as ʼn leervennootskap tussen werknemers. Volgens ʼn onlangse studie is korporatiewe mentorskap besig om te styg, met 71 persent van […]

Lees meer

Die redes vir swak prestasie by die werk

Volgens Artikels

Deur dr. Eugene Brink Werknemers presteer dikwels swak en die onderliggende oorsake sal verskil. Volgens die Suid-Afrikaanse Arbeidsgids is swak werkprestasie versover dit hoeveelheid en gehalte van uitset betref ʼn groterwordende probleem. “Daar is nooit dissiplinêre optrede in gevalle van swak werkprestasie nie. Die rede is dat swak werkprestasie gewoonlik nie die werknemer se skuld […]

Lees meer

The reasons for poor performance at work

Volgens Articles

By Dr Eugene Brink Employees often perform poorly and the root causes will vary. According to the South African Labour Guide, poor work performance as far as quantity and quality of output are concerned, is a growing problem. “Disciplinary action is never applied in cases of poor work performance. The reason is that poor work […]

Lees meer

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog