3 Stappe om jou (en jou span) te immuniseer teen gevaarlike samesweringsteorieë

Deur Anja van den Berg Hierdie jaar moet ons onsself nie net teen ʼn dodelike pandemie beskerm nie, maar ook teen sommige gevaarlike denkrigtings. Wêreldwyd floreer morele paniek, en samesweringsteorieë versprei. Sommige mense beweer dat die COVID-19-virus ʼn vyandige aanval is, ʼn poets wat deur Big Pharma aangevuur word, of selfs die gevolg is van […]

Lees meer

Mental health in the workplace

Volgens Articles

By Nico Strydom Mental disorders in the workplace can lead to lower productivity, more illness-related absences, and can even affect safety in the workplace. Dr Ali Hamdulay, general manager of the policy unit at Metropolitan Health, says that in many workplaces employees choose to say nothing about their mental health for fear of stigmatisation, while […]

Lees meer

Geestesgesondheid in die werkplek

Volgens Artikels

Deur Nico Strydom Geestesongesteldheid in die werkplek kan lei tot verlaagde produktiwiteit, verhoogde siekteverwante afwesigheid, swak werkgehalte en kan selfs veiligheid in die werkplek in gedrang bring. Dr. Ali Hamdulay, hoofbestuurder van die beleidseenheid by Metropolitan Gesondheid, sê in baie werkplekke kies werknemers egter om stil te bly oor hul geestesgesondheid uit vrees vir stigma […]

Lees meer

Covid-19: Soek só werk

Volgens Artikels

Deur Nico Strydom Die Covid-19-pandemie en gevolglike afsonderingstydperk het duisende werkverliese tot gevolg gehad, wat beteken dat talle mense nou weer moet werk soek. “Afsonderingstydperke het ernstige gevolge vir die wêreldekonomie gehad, en Suid-Afrika is geen uitsondering nie. Ongelukkig bevind baie mense hulle tans weer in die arbeidsmark,” sê Fred Razak, hoofhandelstrateeg by CM Trading. […]

Lees meer

Covid-19: How to look for work

Volgens Articles

By Nico Strydom The Covid-19 pandemic and the subsequent period of isolation resulted in thousands of job losses, which means that many people now have to go job-hunting. “Periods of isolation have had serious consequences for the world economy, and South Africa is no exception. Unfortunately many people find themselves in the labour market again,” […]

Lees meer

How to handle a layoff

Volgens Articles

By Nico Strydom With many businesses having to reduce their labour force or close their doors, layoffs are also some of the Covid-19 pandemic’s sad side effects. First of all, it is important to know what your rights are when you’re laid off, says Antoinette Crafford, human resources expert at 21st Century. “According to law […]

Lees meer

Hanteer aflegging só

Volgens Artikels

Deur Nico Strydom Afleggings is nog een van die Covid-19-pandemie se ongelukkige newe-effekte, met talle besighede wat hul werkmag moet verminder of hul deure moet sluit. Dit is belangrik om eerstens jou regte te ken wanneer jy afgelê word, sê Antoinette Crafford, kenner in menslike hulpbronne by 21st Century. “Volgens wet is jy geregtig op […]

Lees meer

Wernemers se betrokkenheid na Covid-19

Volgens Artikels

Deur Anja van den Berg Navorsing het al herhaaldelik aangetoon dat net werklik toegewyde werknemers tot ʼn organisasie se toekoms bydra. Die vinnige verspreiding van Covid-19 het baie werknemers genoop om weer te dink oor die wyse waarop hulle werknemertoewyding bestuur. Die nege-tot-vyf-kantoorroetine het plek gemaak vir afstandswerk van die huis af. ʼn Gevoel van […]

Lees meer

Employee engagement trends post-Covid-19

Volgens Articles

By Anja van den Berg Research has repeatedly shown that only genuinely committed employees truly contribute to an organisation’s future. The rapid spread of Covid-19 abruptly forced many employers to rethink the way they manage employee commitment. The routine of nine-to-five in the office gave way to working remotely from home. A feel of camaraderie […]

Lees meer

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog