Volgens Artikels

Deur Essie Bester

As kleinsake-eienaar en heel moontlik ook betaalstaatbestuurder, is dit nodig dat jy die fundamentele beginsels van bykomende vergoeding verstaan. ​​Sodoende kan jy ingeligte besluite neem wanneer beleid ontwikkel word en kan jy verseker dat jou werknemers korrek vergoed of beloon word.

Oortyd

Die definisie asook die berekening van oortyd en die impak daarvan op belastingkodes word as volg deur Nicolene Erasmus, direkteur van SA Labour Guide, verduidelik:

Oortydbetaling is geld wat verdien word buite gewone werksure of gedurende ure anders as die standaardskof.

Suid-Afrika se Wet op Basiese Diensvoorwaardes (WBDV) stipuleer die minimum vereistes wat ’n werkgewer met sy werknemers moet ooreenkom. Die verdienstedrempel, wat van tyd tot tyd deur die Minister van Indiensneming en Arbeid  ingevolge die Wet op Basiese Diensvoorwaardes van 1997 bepaal word, is vanaf 1 Maart 2022 verhoog na R22 4080.30 per jaar (R18 673 per maand).

Vir werknemers wat minder as die drempelbedrag verdien, geld die volgende:

Oortyd mag net soos ooreengekom tussen werkgewer en werknemer gewerk word en is beperk tot 10 uur per week.

Werknemers moet 1,5 keer hul standaardloonkoers betaal word vir oortyd gewerk, behalwe op Sondae, wanneer oortyd teen twee keer die standaardtarief betaal moet word.

Alternatiewelik, maar slegs indien dit so ooreengekom is, kan werknemers pleks van betaling tyd af gegee word, sê Nicolene.

Werknemers mag nie meer as 45 uur normale ure per week werk nie en nie meer as 10 uur oortyd per week nie.

Hulle mag ook weier om meer as 12 uur op enige dag te werk (nege uur gewone tyd en drie uur oortyd), tensy dit ’n noodgeval is.

Die voorwaardes en bedrag van oortydvergoeding moet in werknemers se kontrakte gestipuleer word, tesame met die besonderhede van hul salaris of loonverdienste.

Oortydvergoeding moet beheer en korrek bereken word, bykomend tot ander vergoeding. Dit is die beste praktyk om oortydvergoeding op dieselfde tydstip as normale werknemersalarisse en lone te betaal.

Verdienste vir oortydure, sowel as die hoeveelheid oortydure, moet duidelik op die werknemer se betaalstrokie aangedui word vir maklike identifikasie.

Vir mense wat meer as die drempelbedrag verdien:

Hulle kan nie eise stel oor maksimum werkure, oortydbetaling of enige ander bepalings van die wet waarop die drempelbedrag van toepassing is nie. Hulle mag egter daaroor onderhandel en die dienskontrak sal bepalend wees.

Indien oortydbetaling onderhandel word, mag dit wel minder as 1,5 keer die uurlikse loon wees. Dieselfde geld betaling of tyd af vir Sondagwerk en werk op openbare vakansiedae.

Aan die ander kant kan werknemers weier om op Sondae, openbare vakansiedae of op bystand te werk. Werkgewers moet dus ook daaroor onderhandel.

Bonusse

‘n Bonus is ‘n beloning gebaseer op die werknemer se prestasie en die prestasie van die besigheid. Daarteenoor is ‘n 13de tjek ‘n bonus wat werknemers elke jaar kan verwag indien dit deel van hul dienskontrak uitmaak. Hierdie differensiasie word gewoonlik duidelik gemaak in ‘n werknemer se dienskontrak.

Alhoewel nie alle maatskappye bonusse bied nie en daar geen bepaling in die Wet op Basiese Diensvoorwaardes is wat ‘n werkgewer verplig om bonusse van enige aard te betaal nie, is dit ‘n beproefde motiveerder in die werkplek.

Omdat bonusse as vergoeding beskou word, moet die maatskappy werknemersbelasting van die bonusbetaling aftrek en dit aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) oorbetaal.

Die bonus moet by die SAID verklaar word. Indien ‘n werkgewer in plaas van ’n kontantbonus ’n ander soort voordeel aan die werknemer verskaf, is die werkgewer steeds verplig om die voordeel op die werknemerbelastingsertifikaat (IRP5/IT3(a)) aan te meld.

Dit kan insluit:

Koopbewyse

Indien ‘n koopbewys aan die werknemer toegestaan ​​word, is dit ten volle belasbaar (onderhewig aan sekere uitsonderings).

Ander nie-kontant voordele

Die belastingregulasies vir die aanmelding van voordele hang af van wat die voordeel is.

Die SAID verskaf ‘n nuttige stel riglyne oor byvoordele en die berekening van hul waarde. Gaan kyk daarna by: https://www.sars.gov.za/wp-content/uploads/Ops/Guides/PAYE-GEN-01-G02-Guide-for-Employers-in-respect-of-Fringe-Benefits-External-Guide.pdf

Kommissie

Dis ‘n fooi wat aan ‘n werknemer betaal word vir die sluiting van ’n besigheidstransaksie of die uitvoering van ‘n diens.

’n Kommissie-gebaseerde inkomste is slegs toelaatbaar indien die dienskontrak die toepaslike minimum loon stipuleer. Die terme vir die betaling van kommissie, soos hoeveel en hoe gereeld kommissie verdien word, moet ook ingesluit word.

Werknemers moet kommissievergoeding betaal, aftrek en aanteken op dieselfde manier as wat hulle met salarisse of uurlikse betalings sou doen.

Die impak van oortyd, kommissies en bonusse op belastingkodes

Oortyd, kommissie en bonusse is alles inkomste wat belas word. Dit beïnvloed hoeveel inkomstebelasting ‘n werknemer moet betaal en word by vergoeding ingereken.

Die bestuur van hierdie syfers kan tydrowend wees, selfs vir ‘n klein span, en veral as jy sigblaaie gebruik om tred te hou met alles. Jou kundigheid lê in entrepreneurskap en jy beskik nie noodwendig oor volledige kennis van die verskillende arbeids- en belastingwette wat van toepassing is op elkeen van jou werknemers nie.

Wolkgebaseerde betaalstaatsagteware

Dit is waarom jy die outomatisering van wolkgebaseerde betaalstaatsagteware moet oorweeg. Dit hanteer al die moeilike werk vir jou, verminder foute en verseker dat die betaalstaat betyds gereed is.

Voordele sluit in:

  • Verseker data-akkuraatheid

Met outomatisering kan jy vinnig jou werknemers se salarisse en aftrekkings bereken terwyl ‘n deeglike valideringsprosedure enige foute of onakkurate inligting openbaar.

  • Betaalstaatdata wat aan die SAID rapporteer.

Dit vergemaklik die indiening van betaalstaatinligting by die SAID gedurende die halfjaar- en jaarlikse rekonsiliasietydperk vir werkgewers en sal jou help om boetes en nakomingskwessies te vermy.

  • Genereer en bestuur betaalstrokies

Betaalstrokies kan direk deur jou óf gedruk óf vanaf die sagteware ge-e-pos word. Jy kan dit ook herdruk vir individuele werknemers wanneer nodig.

  • Voldoening

Die sagteware dateer outomaties op met enige wetgewende veranderinge – wat jou help om aan al die wette te voldoen.

Die verhoging van die drempel in Maart vanjaar beteken meer mense sal nou deur die wet gedek word, wat finansiële implikasies vir werkgewers kan inhou. Die akkurate hantering van oortyd, kommissie en bonusse is dus van kardinale belang. Gewapen met die nodige kennis en/of wolkgebaseerde betaalstaatsagteware hoef dit egter nie ingewikkeld te wees nie.

Bronne:

https://www.sage.com/en-za/blog/overtime-commission-and-bonuses-what-you-need-to-know/

https://www.sage.com/en-gb/blog/pay-overtime-commission-bonuses-employees/

https://www.netwerk24.com/netwerk24/sake/geldsake/beroepe/met-die-salaris-is-betaling-vir-oortyd-nie-verpligtend-20210223

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog