Volgens Artikels

Deur Essie Bester

Vandag se sakewêreld word gekenmerk deur vinnige tempo en is mededingend van aard. Ondernemings is hoogs geïnteresseerd in uitvindings wat hulle kan onderskei van ander ondernemings, maar vir nuwe uitvindings en/of maniere van doen, is die bevordering van kreatiwiteit noodsaaklik.

As bestuurder moet jy die geleentheid aangryp om leiding te neem en maniere te ondersoek waarop jy die werkplek geskik kan maak vir kreatiwiteit.

Drie belangrike voordele van ’n kreatiewe werkplek is:

  • Beter samewerking en spangees

Kreatiwiteit inspireer werknemers om nouer met mekaar saam te werk. Wanneer ’n werknemer met nuwe idees vorendag kom, is dit net natuurlik dat hy/sy graag sal wil hoor wat die terugvoer van kollegas is. Op dié wyse word samewerking bevorder.

Die waarskynlikheid van interaksies onder medewerkers verhoog, selfs onder diegene wat nie gereeld saamwerk nie en wanneer die gemak waarmee spanlede met mekaar omgaan verbeter, lei dit tot beter spangees wat ’n positiewe punt vir enige onderneming is.

  • Verbeterde vermoë om werknemers te lok en te behou

Deur ’n omgewing te ontwikkel waar kreatiewe denke welkom is, kan jou onderneming meer talentvolle professionele persone lok en stel dit die onderneming in staat om poste meer effektief en doeltreffend te vul. Huidige werknemers sal ook tevrede voel met hul werk en hulle daartoe verbind om op die langtermyn by jou maatskappy aan te bly.

  • Verhoogde probleemoplossing

Die belangrikste aspek van kreatiwiteit is sekerlik hoe dit die werk beïnvloed. Met die vermoë om kreatief en buite die boks te dink, is dit meer waarskynlik dat werknemers met unieke en innoverende oplossings vorendag sal kom wanneer hulle hindernisse teëkom. Dié bereidwilligheid om probleme op te los sal lei tot nuwe maniere om take te verrig en die organisasie meer effektief te bestuur.

Die meganika agter kreatiwiteit in die werkplek

Ondernemingsleiers vereis voortdurend meer produktiwiteit. Kreatiwiteit is ’n verskynsel wat produktiwiteit op baie maniere kan verhoog – mits die werkomgewing op ’n manier ontwikkel en gevoed word wat beide toelaat om vreedsaam langs mekaar te bestaan.

’n Kreatiewe werkomgewing word beskryf as ’n plek sonder grense waar die metodes en prosesse van verlede jaar in ’n oogwink vergeet kan word – ’n werkplek wat werknemers toelaat om vrae te vra om sodoende onproduktiewe metodes te vermy. Deur op die geheelbeeld te fokus, belê werknemers emosioneel in hul werk en is hulle minder bang vir mislukking.

Sielkundiges het bevind dat die bevordering van kreatiwiteit in ondernemings, werknemers toelaat om na die groter probleem te kyk en só sielkundig afstand van hul probleme te doen. Op sy beurt verhoog toenemende ruimtelike afstand tussen individue en probleme, kreatiwiteit en produktiwiteit en lei dit tot meer innoverende oplossings.

Dit is dus nie toevallig dat van die suksesvolste en bekendste maatskappye ook onder die mees innoverende besighede tel nie. Onder die ondernemings wat hulleself tot ’n kreatiewe werkplek verbind het en groot resultate opgelewer het, is Google wie se werkomgewing ’n ontspanne atmosfeer en baie ruimte vir samewerking insluit, asook ’n lang lys van voordele om werknemers geïnspireerd en gemotiveerd te hou.

Airbnb, wat leiers in die gedeelde ekonomiese rewolusie is, het ’n fokus wat toelaat dat werknemers van verskillende spanne kan leer en makliker van afdeling en rol kan verwissel. Só moedig Airbnb hul werknemers aan om altyd na nuwe idees te kyk.

Leiers wat hoop om innovering by werknemers aan te wakker, moet die volgende wenke oorweeg:

  • Moedig beide individualisme en spanwerk aan

Die vreemde ding van samewerking is dat beide individualiteit en onselfsugtigheid nodig is om daarmee voort te gaan. Bestuurders moenie net beter bande en samewerking tussen spanlede aanmoedig nie, maar moet ook toesien dat werknemers hul individualiteit behou.

  • Aanvaar dat daar verskillende maniere is om na ’n probleem te kyk

’n Dinkskrum kan delikaat en ingewikkeld wees, veral as ’n groot span saamwerk om ’n sterk oplossing te vind. In hierdie omgewing is dit maklik om vinnig ’n oordeel te fel en ’n idee summier as ongeskik te verklaar.

Moenie toelaat dat groei gekortwiek word deur negatiwiteit nie. Moedig eerder positiewe terugvoer aan. Só help jy jou hele span om beter idees by te dra.

  • Diversifiseer jou span

’n Maklike en vinnige manier om ’n kreatiewe werkplek te bou, is om ’n wye verskeidenheid perspektiewe, insigte en leerstyle bymekaar te voeg om probleemoplossing te versnel. ’n Uiteenlopende span is meer geneig om innoverende idees te genereer danksy die verskillende maniere waarop mense ’n probleem benader.

Bronne:

https://www.tuw.edu/business/creativity-in-the-workplace/

https://filestage.io/blog/29-tips-award-winning-companies-increase-creativity-workplace/

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog