Volgens Artikels

Deur Essie Bester

Delegering klink dalk na ’n maklike taak maar dit verg baie selfvertroue, kommunikasie en koördinasie. As jy egter kan leer hoe om effektief te delegeer, wen almal in jou span.

Delegering van take is belangrik omdat jy (as leier) nie alles self kan en moet doen nie. Met effektiewe delegering bemagtig jy jou span, bou jy selfvertroue en help jy spanlede met hulle professionele ontwikkeling. Boonop sal dit jou leer hoe om te identifiseer wie die beste geskik is om spesifieke take of projekte aan te pak.

Alhoewel die voordele voor die hand liggend is, misluk baie bestuurders egter steeds wanneer dit kom by effektiewe delegering. Dit gebeur deels omdat daar verskeie mites en wanopvattings oor delegering bestaan, wat sommige leiers traag maak om werk aan ander oor te dra.

Bestuurders dink dikwels delegering beteken dat hulle hul werk aan ander oorlaat en dat dit ’n teken van swakheid is,  of hulle vertrou niemand om die taak so goed soos hulle te verrig nie. Daarom delegeer hulle nie, en uiteindelik mors hulle hul eie tyd sowel as die maatskappy se tyd en hulpbronne.

In werklikheid is delegering die teken van ’n sterk leier. Dit bied jou nie net die kans om werkladings meer hanteerbaar te maak nie, dit kan ook tot werklik waardevolle onderriggeleenthede vir jou werknemers lei.

Om uit te vind watter take gedelegeer kan en moet word, beveel loopbaan- en besigheidstrateeg Jenny Blake aan dat jy ‘n oudit van jou take uitvoer deur die reëls hieronder te gebruik:

Klein: Takies wat net ‘n klein hoeveelheid tyd neem om te voltooi, maar mettertyd  tot baie ure in totaal lei.

Vervelig: Take wat min vaardigheid verg en maklik gedelegeer kan word.

Tydrowend: Tydrowende take bied jou die geleentheid om die werk in kleiner stukke op te breek en gedeeltes van die werk aan ander te delegeer.

Leerbaar: Take wat jy self verrig terwyl jy iemand anders maklik kan leer om dit te doen.

Jy is nie goed daarmee nie: Miskien het jy geen ontwerpvaardighede nie en neem dit jou baie langer om grafika vir jou blogplasings te skep as wat dit ‘n professionele ontwerper sou neem.

Tydsensitief: As jy nie tyd het om al die take in ’n tydsensitiewe projek op jou eie te voltooi nie, moet jy maniere vind om dele van daardie taak aan ander lede van jou span te delegeer.

’n Paar wenke wat jou sal help om take effektief te delegeer:

  1. Kies die regte persoon vir die taak.

‘n Goeie leier ken en verstaan sy/haar werknemers se sterk punte, swak punte en voorkeure. As jy byvoorbeeld ‘n taak moet delegeer waarvan die voltooiing baie samewerking gaan verg, moet jy dit nie delegeer aan iemand wat verkies om alleen te werk nie.

  1. Verduidelik hoekom jy delegeer

Dit help wanneer jy konteks verskaf waarom jy iemand die verantwoordelikheid gee deur ’n taak aan hom/haar te delegeer. Vertel aan die persoon hoekom jy hom/haar spesifiek gekies het en ook dat jy hoop om te sien hoe dit hom/haar help groei. Só help jy werknemers om elke gedelegeerde taak te sien as ‘n geleentheid om meer verantwoordelikhede te aanvaar of nuwe vaardighede te ontwikkel.

  1. Verskaf die regte instruksies

Elke goeie delegeerder verskaf basiese en belangrike inligting sonder om te mikrobestuur. Dra jou doelwitte of mylpale wat jy hoop om te bereik aan jou werknemers oor en laat hulle dan toe om die probleem op hul eie manier aan te pak. Moenie mikrobestuur nie – iemand anders kan ‘n taak dalk anders as jy verrig en dis nie noodwendig verkeerd nie, solank jy die verlangde resultaat kry.

  1. Verskaf hulpbronne en opleiding

Maak seker dat die persoon wat met ‘n projek getaak word, die gereedskap en hulpbronne het wat nodig is om suksesvol te wees. ‘n Goeie oefenreël is om dit eers self te doen terwyl hy/sy bystaan. Daarna kan julle dit saam doen en laastens kan jy hom/haar toelaat om dit te probeer. Indien die persoon nie oor die nodige vaardighede beskik nie moet jy ‘n manier bied waarop hy/sy aan daardie vaardighede kan werk om dit te verbeter.

  1. Delegeer verantwoordelikheid én gesag

Jy was waarskynlik al in ‘n situasie waar jy met iets getaak was, maar nie ten volle bemagtig gevoel het om besluite te neem nie. Gevolglik kom die werk tot stilstand omdat jy eers vir hulp moet vra. Uiteindelik neem die taak meer tyd van beide die werknemer en die bestuurder in beslag.

“Bestuurders wat versuim om verantwoordelikheid saam met spesifieke take te delegeer, vind dat hulle uiteindelik aan hul ondergeskiktes rapporteer en self die werk verrig, eerder as omgekeerd,” waarsku Martin Zwilling, stigter en uitvoerende hoof van Startup Professionals.

Kweek ‘n omgewing en kultuur waar mense goed voel oor die feit dat hulle in staat is om besluite te neem, vrae te vra en die nodige stappe te neem om die werk te voltooi.

  1. Gaan die werk na en gee terugvoer

Kontroleer die werk wat jy aan jou werknemers gedelegeer het wanneer dit voltooi is, maak seker dat dit korrek gedoen is, en gee die terugvoer wat hulle nodig het om te verbeter wanneer die taak in die toekoms weer deur hulle uitgevoer moet word.

  1. Sê dankie

Wanneer iemand ‘n taak of projek voltooi wat jy gedelegeer het, toon opregte waardering en wys spesifieke dinge uit wat hulle reg of goed gedoen het. Op dié wyse verskaf jy aan jou werknemers ’n padkaart wat vir hulle aandui watter dinge hulle moet aanhou doen om suksesvol te wees.

Om dankie te sê is volgens Zwilling die eenvoudigste stap, maar vir baie mense is dit een van die moeilikste om aan te leer. Dit sal lojaliteit inspireer, werklike bevrediging verskaf vir werk wat gedoen is, en die basis word vir mentorskap en prestasiebeoordelings.

Bronne:

https://www.entrepreneur.com/article/294559

https://www.meistertask.com/blog/delegate-tasks-effectively/

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog