Volgens Artikels

Deur Wilma Bedford

Die verskil tussen simpatie en empatie

Terwyl simpatie oor medelye, hartseer of medelye met die ontberinge van ’n ander persoon gaan, is empatie die vermoë om die gedagtes en gevoelens van die persoon te herken, te verstaan en te deel. Dit behels om ’n ander persoon se standpunt te ervaar en aktiveer spontane en vrywillige gedrag om die persoon te hulp te kom, of om sy of haar situasie te verlig of op te los.

Empatie word beskou as ’n noodsaaklike en kritieke leierskapsvaardigheid in die werkplek, wat effektiewe leierskap, bestuur en feitlik enige aspek van sake waarby mense betrokke is, vergemaklik. Onlangse navorsing dui egter daarop dat empatie ook nadele het en dat die versuim om die perke daarvan te herken, prestasie van individue en organisasies kan benadeel. Empatie belas ons geestelik en emosioneel. Dit is nie ’n nimmereindigende bron nie, en dit kan selfs ons etiese oordeel benadeel. Daarom sal ons prestasie daaronder ly as ons te veel daarvan van werknemers eis.

Hier is ’n paar van die grootste probleme in verband met empatie en voorstelle om dit op te los:

  1. Angs en uitbranding

Empatie put ons verstandelike hulpbronne uit. Volgens Adam Waytz, lei ’n konstante eis aan empatie na “moegheid om medelye te toon – ’n akute onvermoë om empatie te toon – wat deur spanning en uitbranding gedryf word (’n meer geleidelike en kroniese weergawe van hierdie verskynsel)”.

Gesondheidspersoneel en mense wat in diens staan van ander (dokters, verpleërs, maatskaplike werkers, korrektiewebeamptes), is goeie voorbeelde hiervan aangesien empatie sentraal tot hulle daaglikse werk is. Uitermatige empatie is die geneigdheid om jou eie behoeftes op te offer vir die van ander, wat lei tot angs en gevoelens van trauma, met verhoogde afwesigheid en foute in werkverrigting.

Die vraag na empatie is ook genadeloos in ander sektore. Daar word van bestuurders verwag om daagliks werknemers te motiveer deur hulle ervarings en perspektief te verstaan, en deur hulle te help om persoonlike betekenis in hulle werk te vind. Kliëntedienspersoneel moet voortdurend die bekommernisse van benoude kliënte oor die foon onder bedwang bring. Empatie is uitputtend in enige omgewing of rol waar dit die primêre aspek van die werk is.

  1. Emosioneel dreinerend

Leiers in ’n organisasie word dikwels met moeilike situasies gekonfronteer, moet deurslaggewende besluite neem en die ontevredenheid van ondergeskiktes hanteer, hetsy dit is a.g.v. ongelukkigheid oor bevordering wat nie gerealiseer het nie, of huishoudelike probleme wat hulle werk beïnvloed, of konflik tussen kollegas. Deur die emosies wat uit hierdie kwessies voortspruit aan te pak lei tot uitputting. Empatie in leierskap kan dreinerend en verlammend wees.

’n Empatiese persoon kan vind dat daar eenvoudig nie genoeg is om te oorleef nie. Empatie dreineer nie net jou energie en kognitiewe hulpbronne nie – dit ook dit self uit. Deur empatie aan een persoon toe te wy kan daartoe lei dat jy nie genoeg reserwes het vir ’n ander belangrike persoon in jou lewe nie, hetsy ’n familielid, vriend, klant of kollega.

Deur tyd te neem om na kollegas se probleme te luister en ander met swaar werklading te help, laat mense wat empaties is minder in staat om met hul gesinne te skakel, of om werkverwante eise te hanteer. Emosionele oorskot hoop op, wat kan lei dat die persone met baie empatie uiteindelik afsluit en minder gewillig, of in staat is om van hulleself te gee.

  1. Vertroebelde oordeel en misplaaste lojaliteit

Voorkeur-empatie kan diegene wat sien dat ons ons eie beskerm, verontwaardig, wat veroorsaak dat ons ons vermoë tot empatie met diegene buite ons onmiddellike kring beperk. Dit is makliker om te doen, want ons gee van die begin af meer om vir hulle. Dit skep ’n gaping wat vergroot as gevolg van ons beperkte aanbod van empatie, en ons begeerte om met “buitestaanders” te skakel. Die meeste mense voel waarskynlik groter empatie vir mense soos hulleself en voel moontlik minder empatie vir diegene buite hul familie, gemeenskap, etnisiteit of ras.

Die gevoel van groepsgebondenheid en interafhanklikheid onder lede lei daartoe dat mense ’n oortreding deur een van hul eie verdra, en sodoende die verantwoordelikheid aan die kollektiewe geheel versprei in plaas daarvan om dit aan die individu toe te ken. “Kortom,” sê Adam Waytz, “kan empatie vir diegene binne ’n onmiddellike kring bots met geregtigheid vir almal.”

Dieselfde beginsel geld vir organisasies. Empatie kan ons as leiers se morele oordeel vertroebel of verdraai. Dit moedig vooroordeel aan en maak ons minder effektief om wyse besluite te neem. Medelye met ons eie werknemers en kollegas lewer soms aggressiewe reaksies teenoor ander op. Mense aan die binnekant is dikwels minder geïnteresseerd daarin om empatie met buitestaanders te hê en dit kan veroorsaak dat geleenthede vir konstruktiewe samewerking tussen funksies of organisasies geïgnoreer of oorgesien word.

Misplaaste lojaliteit of buitensporige empatie na die binnekant kan ook lei tot oneerlikheid en toesmeerdery wat die moreel op die werkplek en die integriteit van die organisasie as geheel benadeel. Op dieselfde manier het ons onbewustelik empatie met kollegas wat soortgelyk aan ons is. Hulle word dikwels beter take en beter posisies aangebied, alhoewel onwetend. Empatie kan ons ook mislei om mense soos ons self aan te stel en te bevorder. Dit kan ’n organisasie skep wat gebrek ly aan uiteenlopende perspektiewe, wat weer probleemoplossing en kreatiwiteit beperk.

Ondanks die beperkings daarvan, is empatie noodsaaklik by die werk. Bestuurders moet dus toesien dat werknemers dit oordeelkundig belê en nie teenproduktief is deur dit verkeerd of onwys te gebruik nie. Dit kan bereik word deur die volgende tegnieke toe te pas:

  1. Wees objektief

Wetenskaplikes stel nie voor dat empatie aktief ontmoedig moet word nie. Daar is soms tye waar jy, deur jouself in iemand anders se skoene te plaas, ’n noodsaaklike eerste stap neem in die rigting van positiewe optrede, sorg en hulp aan ander, maar dit moet gekombineer word met konstruktiewe optrede om werklike impak te hê. Empatie moet gepaardgaan met die vaardigheid en dissipline om terug te staan, objektief te oordeel en daarvolgens op te tree. Om empatie te betoon teenoor ’n ondergeskikte of kollega wat ’n stresvolle situasie ondergaan, moet daar met bedagsaamheid, onselfsugtigheid en medelye getemper word sonder om verswelg te word deur afbrekende emosies. Om medelydend te wees, beteken nie dat jy noodwendig iemand se gevoelens moet deel nie. Dit gaan meer oor die idee om goedhartigheid teenoor ander te wees.

Navorsing dui daarop dat daar ’n duideliker onderskeid tussen empatie en die skynbare sinoniem daarvan: ‘medelye’ getref moet word. As empatie daaroor gaan om in iemand anders se skoene te loop, is medelye eerder ’n gevoel van besorgdheid oor die lyding van ’n ander persoon wat gepaard gaan met die motivering om te help, volgens neuro-wetenskaplikes, Tanya Singer en Olga Klimecki.

  1. Versprei empatie

Vra elke werknemer om op ’n sekere span of stel belanghebbendes te konsentreer, eerder as om empatie met almal te hê. Sommige werknemers kan byvoorbeeld hoofsaaklik op klante fokus, en ander op kollegas. Op hierdie manier skep jy taakgroepe om in verskillende belanghebbendes se behoeftes te voorsien en maak dit die werk om verhoudings te ontwikkel en perspektiewe in te samel minder veeleisend vir individue. Deur “sorgsame” verantwoordelikhede tussen jou span of onderneming te verdeel, word empatie minder beperk as dit tussen werknemers bestuur word.

  1. Gee mense ’n kans

Ten spyte van die algemene opvatting dat empatie van nature kom, verg dit geestelike inspanning om in die gedagtes van ’n ander persoon te kom, en dan met medelye eerder as onverskilligheid te reageer. Soos met enige ander beroep wat periodieke verligting vereis van eise wat deur die betrokke werk gestel word, het werknemers ook breuke nodig van empatie. Moedig werknemers aan om tyd te neem om net op hul eie belange te fokus. Self-gerigte onderbrekings lei tot meer empatie vir ander. Wanneer mense herstel voel, is hulle beter in staat om die veeleisende take uit te voer, en om uit te vind en te reageer op dít wat ander nodig het.

  1. Ontwikkel bewustheid

Geïnspireer deur ontleding van Boeddhistiese monnike se breine, het Singer en Klimecki ontdek dat dit moontlik is om groter deernis by mense te bevorder deur middel van eenvoudige oefenmetodes gebaseer op bewustheid, waar die doel is om positiewe gedagtes oor ander te voel sonder om te fokus op ervarings wat plaasvervangers is. Deur hierdie opleiding te vergelyk met tegnieke wat ontwerp is om groter empatie te bevorder, het hulle gevind dat dit die gevolge van empatiese nood verminder en dat mense geneig is om meer gemotiveerd te wees om ander te help.

 

BRONNE:

The surprising downsides of empathy.

Richard Fisher. 2 Oct. 2020

https://www.bbc.com/future/article/20200930-can-empathy-be-bad-for-you?

 

The dangers of being an empathetic leader.

Rasmus Hougaard & Jacqueline Carter. 5 Apr. 2018

https://www.entrepreneur.com/article/311413

 

The limits of empathy.

Adam Waytz. Harvard Business Review, Jan/Feb. 2016

https://hbr.org/2016/01/the-limits-of-empathy

 

Empathy.

Psychology Today 2021

https://www.psychologytoday.com/us/basics/empathy

 

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog