Volgens Artikels

Deur Essie Bester

As die eienaar van ʼn kleinsakeonderneming wonder jy dalk of ʼn SWOT-analise prakties of selfs uitvoerbaar is vir jou kleiner organisasie. Kenners sê dat alhoewel ʼn omvattende SWOT-analise oorhoofse koste sal hê, daar baie voordele daaraan verbonde is, selfs vir die kleinste ondernemings.

Dit bied jou die unieke geleentheid om beter insig te verkry in die funksionering van jou besigheid en kan bydra tot ʼn wyer perspektief van jou besigheid en die posisie wat dit in die bedryf beklee.

ʼn Bykomende voordeel van SWOT-analises is dat hierdie tegniek op ʼn wye verskeidenheid scenario’s toegepas kan word. Jy kan SWOT-analises gebruik om die potensiële sterk en swakpunte van ʼn komende advertensieveldtog of ʼn beplande inhoudsprojek te beoordeel of dit selfs gebruik om te bepaal of jou onderneming op ʼn handelskou of ʼn bedryfsgeleentheid verteenwoordig moet word.

ʼn SWOT-analise laat jou toe om te identifiseer wat jou onderneming goed doen, waar dit kan verbeter en lig die geleenthede en bedreigings uit wat jou besigheid in die gesig staar. Bo en behalwe die geleentheid om hierdie faktore te identifiseer, laat dit jou ook toe om tasbare kaarte en tydlyne vir potensiële oplossings te ontwikkel en te implementeer. Dit kan voordelig wees in die opstel van begrotingsplanne, die identifisering van ander behoeftes asook ander strategiese beplanning vir die middel- tot lang termyn.

Vir die volledigste, objektiewe resultate moet ʼn SWOT-analise uitgevoer word deur ʼn groep mense met verskillende perspektiewe en belange in jou onderneming. Bestuur, verkope, kliëntediens en selfs kliënte kan almal geldige insigte lewer.

ʼn SWOT-matriks word gewoonlik uitgebeeld as ʼn vierkant verdeel in vier kwadrante. Elke kwadrant verteenwoordig een element van die SWOT-analise, naamlik sterkpunte, swakpunte, geleenthede en bedreigings.

Begin deur ʼn dinkskrum te hou waarin die sleutelpunte in elk van die vier kategorieë geïdentifiseer word. Nadat die dinkskrum afgehandel is, kan jy ʼn finale geprioritiseerde weergawe van jou SWOT-analise skep. Lys die faktore in elke kategorie in die volgorde van die hoogste prioriteit tot die laagste prioriteit.

Hier volg ʼn paar vrae (daar is nog ander) wat jou kan help om elke afdeling van jou SWOT-analise te ontwikkel.

  • Sterkpunte (interne, positiewe faktore): Dit beskryf jou organisasie se interne positiewe eienskappe, tasbaar en ontasbaar, en is binne jou beheer.

Wat is daar wat jy goed kan doen?

Watter interne bronne het jy? Dink aan die volgende: Positiewe eienskappe van mense, soos kennis, agtergrond, opleiding, getuigskrifte, netwerk, reputasie of vaardighede.

Tasbare bates van die maatskappy soos kapitaal, krediet, bestaande kliënte of verspreidingskanale, patente of tegnologie.

Watter voordele het jy bo jou kompetisie?

Het jy ʼn sterk navorsings- en ontwikkelingsvermoë? Vervaardigingsfasiliteite?

Watter ander positiewe aspekte (intern) voeg waarde toe of bied jou ʼn mededingende voordeel?

  • Swakhede (interne, negatiewe faktore): Dis aspekte van jou besigheid wat afbreuk doen aan die waarde wat jy bied, of wat jou mededingendheid benadeel. Jy moet hierdie gebiede verbeter om met jou beste mededinger te kan meeding.

Watter faktore binne jou beheer doen afbreuk aan jou vermoë om ʼn mededingende voordeel te verkry of te handhaaf?

Watter gebiede moet verbeter word sodat jy jou doelwitte bereik of met jou sterkste mededinger kan kompeteer?

Wat is afwesig in jou besigheid (byvoorbeeld kundigheid of toegang tot vaardighede of tegnologie)?

Het jou besigheid beperkte hulpbronne?

Is jou besigheid se ligging ʼn probleem?

  • Geleenthede (eksterne, positiewe faktore): Dis eksterne aantreklike faktore en die redes waarom jou besigheid waarskynlik sal floreer.

Watter geleenthede bestaan ​​daar in jou mark of in die omgewing waaruit jy voordeel kan trek?

Is die persepsie van jou besigheid positief?

Is daar onlangse markgroei of is daar ander veranderinge in die mark wat ʼn geleentheid skep?

Is die geleentheid langdurend, of is daar net ʼn tydgleuf daarvoor? Met ander woorde, hoe kritiek is jou tydsberekening?

  • Bedreigings (eksterne, negatiewe faktore): Dis eksterne faktore wat jou strategie of die onderneming self in gevaar kan stel. Jy het geen beheer hieroor nie, maar dit sal jou baat om gebeurlikheidsplanne gereed te hê sodat jy dit kan aanspreek indien dit sou voorkom.

Wie is jou bestaande of potensiële mededingers?

Watter faktore buite jou beheer kan jou onderneming in gevaar stel?

Is daar uitdagings wat geskep word deur ʼn ongunstige neiging of ontwikkeling wat kan lei tot dalende inkomste of winste?

Watter situasies kan jou bemarkingspogings bedreig?

Is daar ʼn  beduidende verandering in die verskafferspryse of die beskikbaarheid van grondstowwe?

Wat van veranderings in verbruikersgedrag, die ekonomie of regeringsregulasies wat jou verkope kan laat daal?

Is ʼn nuwe produk of tegnologie bekendgestel wat jou produkte, toerusting of dienste verouderd laat voorkom?

Die ontwikkeling van strategieë uit jou SWOT-analise

Die werklike waarde van hierdie oefening lê daarin om die resultate te gebruik om die positiewe invloede op jou besigheid te vergroot en die negatiewes te verminder.

Oorweeg hoe die sterk- en swakpunte, geleenthede en bedreigings van jou onderneming met mekaar oorvleuel.

Kyk na die sterkpunte wat jy geïdentifiseer het en bedink dan maniere hoe jy dit kan gebruik om die geleenthede te vergroot. Kyk dan hoe dieselfde sterkpunte gebruik kan word om die bedreigings wat jy geïdentifiseer het, te verminder.

Sit die proses voort deur die geleenthede wat jy geïdentifiseer het, te gebruik om strategieë te ontwikkel wat die swakpunte minder sal maak of die bedreigings sal vermy.

Nadat jy strategieë ontwikkel het en dit by jou strategiese plan ingesluit het, moet jy seker maak dat jy gereelde hersieningsvergaderings skeduleer. Gebruik hierdie vergaderings om te bespreek waarom die resultate van jou strategieë verskil van wat aanvanklik beplan is (omdat dit altyd sal verskil) en besluit wat jou span vorentoe gaan doen.

Bronne

https://articles.bplans.com/how-to-perform-swot-analysis/

https://www.liveplan.com/blog/what-is-a-swot-analysis-and-how-to-do-it-right-with-examples/

https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/12/20/swot-analysis

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog