Volgens Artikels

Deur Anja van den Berg

Suid-Afrikaners keer stadig maar seker terug kantoor toe – of minstens na een of ander vorm van ʼn hibriede werkplek – en vind dat hulle hul medewerkersband met baie kollegas verloor het.

Die meeste organisasies het die afgelope jaar en ʼn half ʼn mate van verandering en fragmentasie ondergaan. Die wêreld is nou ʼn ander plek ná die uitdagings van afstandwerk, dramatiese onsekerheid en kollegas wat aan Covid-19 gesterf het.

Die massa-uittog van werkers wat genoeg gehad het van kulture wat hulle nie na waarde skat nie, bedreig ook die gemeenskapsgevoel. Sosiale verbintenisse en kulturele samehorigheid is gespanne.

Boonop was die meeste afstandwerk-interaksies slegs met ons onmiddellike kollegas. Navorsing dui daarop dat kruisfunksionele samewerking met 25% afgeneem het namate interaksie binne groepe tydens die pandemie toegeneem het.

Fragmentasie is egter nie ʼn neweproduk van afstandwerk nie, sê Ron Carucci, die skrywer van To Be Honest and Rising to Power. Dit is die gevolg van ʼn gebrek aan doelbewuste brugbou-pogings om groepe en streke met mekaar te verbind.

“Voor die pandemie het silo’s beslis algemeen voorgekom – hibriede werk het slegs nuwe vereistes geskep om spanne wat moet saamwerk om gedeelde uitkomste te bereik, doeltreffend met mekaar te laat saamwerk,” verduidelik Carucci.

Kom ons kyk na drie bewese taktieke wat leiers help om sterk bande oor organisatoriese grense heen te herstel namate hulle na hibriede werksomgewings verskuif het:

Wys taakspanne aan

Mense is van nature groepswesens wat hulself met ander verbind en hulself as een van ʼn onmiddellike groep identifiseer. Diegene wat buite die groep val, is die “ander.” Hierdie vorm van ons-teenoor-hulle-denke sal verskerp as kruisfunksionele verbintenisse nie versterk word nie. Om ongesonde groepsvorming af te breek, moet leiers kruisfunksionele spanne of taakspanne in die lewe roep om verantwoordelikheid te aanvaar vir verskeie aspekte van die organisasie se kulturele welstand. Wys ʼn netwerk van spanne aan om aspekte soos opleiding, innovasie, gemeenskapsbou en dies meer te bevorder. Elkeen van hierdie taakspanne moet so saamgestel word dat lede uit verskeie funksies en streke daarby betrek word. Deur mense in staat te stel om nuwe gedeelde identiteite te vestig wat hulle wyer aan mekaar bind, help om hul denke te heroriënteer om nuwe verhoudings te vorm waarin kollegas, wat eens die “hulle” was, deur nuwe oë gesien word.

Vestig ʼn program om mense weer aan boord te kry

Organisatoriese solidariteit beteken dat spanlede sterk bande met mekaar smee terwyl hulle na ʼn gedeelde doel toe werk. Dit is veral ʼn uitdaging om verhoudings oor funksies heen met solidariteit te vorm as mense mekaar lanklaas gesien of lanklaas met mekaar gepraat het. Gedurende die pandemie het baie dinge by baie maatskappye verander. Hierdie veranderinge kan ʼn nuwe organisasie-ontwerp, nuwe kollegas en verskuiwings in mense se rolle insluit. Die leierskap moet ʼn omvattende plan vestig om almal in die maatskappy weer aan boord te kry.

Vestig leerkohorte vir leierskap

Carucci sê die gehalte van die leierskap wat in beheer staan van samewerkende taakspanne is die uiteindelike bepaler van kruisfunksionele gesondheid. Leiers wat die toonbeeld van empatie en weetgierigheid is, bedrewe is in konflikhantering en wat ʼn opregte behoefte het om wydverspreide gedeelde sukses te skep, bou die sterkste kruisfunksionele vennootskappe. Hierdie leierskapvaardighede kom egter dikwels nie spontaan voor nie. Carucci verduidelik dat die vinnigste manier om sterk, konsekwente kruisfunksionele leiers te vorm, is om hulle saam te dompel in leierskapsleerkohorte. Die idee is dat klein subspanne bestaande uit organisatoriese leiers tyd aan werklike projekte bestee. Deur kohorte te vestig om leierskap aan te leer sal leiers intuïtief onderling meer verbind laat voel. Dit sal ook hul gedeelde organisatoriese aspirasies met mekaar verbind wat op ʼn natuurlike manier na hul spanne toe sal afwentel. Die kringuitwerking daarvan is dat spanne nou ook meer doeltreffend met hul kruisfunksionele eweknieë sal skakel.

 

Bronne:

Harvard Business Review: https://hbr.org/2021/11/rebuilding-relationships-across-teams-in-a-hybrid-workplace

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog