Volgens Artikels

Deur Nico Strydom

Werknemers met ’n gehoorgestremdheid kan voor verskeie uitdagings in die werkplek te staan kom.

Mense met gehoorgestremdhede kan moontlik verskeie uitdagende situasies in die werkplek teëkom waarvan hul kollegas glad nie bewus is nie. Dit sluit onder meer in kommunikasie met kollegas en om opdragte behoorlik te verstaan of uit te voer indien dit nie duidelik oorgedra word nie. Dit kan moontlik daartoe lei dat mense met gehoorgestremdhede geïsoleer of uitgesluit voel en nie hul volle potensiaal bereik nie.

Gehoor is van kritieke belang vir effektiewe kommunikasie in die werkplek aangesien meeste werke vaardigheid in kommunikasie, hetsy met die publiek of medewerkers, vereis. Die vermoë om goed te hoor en te luister stel werknemers in staat om instruksies te verstaan en uit te voer wat weer produksie verhoog. Misverstande kan lei tot foute, die nie-nakoming van spertye en ongelukkige kliënte.

Dit kan vir ’n persoon met ’n gehoorgestremdheid moeilik wees om vir iemand by die werk van hulle toestand te vertel omdat hulle verleë daaroor is, of omdat hulle voel dat dit tot gevolg kan hê dat hulle anders behandel word, of selfs dat daar teen hulle gediskrimineer sal word.

Dit kan egter van groot waarde wees as iemand hulle gehoorverlies aan hulle kollegas verduidelik sodat die persoon se kollegas dan effektief met hulle kan kommunikeer. In plaas daarvan om net vir jou kollegas te sê jy kan nie hoor nie, is dit beter om vir hulle te verduidelik in watter situasies jy sukkel om te hoor en dan kan jy vir hulle raad gee oor hoe om met jou te praat ten einde seker te maak dat jy hulle hoor en verstaan.

Indien jou gehoorverlies ’n groot invloed op jou werk kan hê, is dit ook belangrik om jou bestuurder daarvan in te lig. Dit kan voordelig wees wanneer jou bestuurder bewus is hiervan aangesien dit daartoe kan lei dat jy byvoorbeeld eerder in jou eie kantoor kan werk in plaas van in ’n oopplankantoor waar daar baie geraas is en dit moeiliker kan wees om te konsentreer, en waar jy nie noodwendig altyd kan vasstel wanneer iemand met jou spesifiek praat nie.

Vir mense met gehoorgestremdhede kan dit byvoorbeeld ook moeiliker wees om ’n telefoniese gesprek te hê. Wanneer jou kollegas dus bewus is van jou gehoorprobleem sal hulle dalk eerder na jou kantoor toe kom om met jou te gesels in plaas daarvan om te bel. Wanneer daar in persoon met iemand gepraat word, kan lipbewegings, gesigsuitdrukkings en lyftaal ingespan word om konteks betreffende ’n gesprek te kry.

Daar is ook moontlike veiligheidsrisiko’s in die werkplek wat vir mense met gehoorverlies probleme kan skep indien hulle nie veiligheidsopdragte kan hoor en daarop kan reageer nie. Gehoorverlies kan dus ook ’n werknemer se fisiese veiligheid beïnvloed.

Dit is uiters belangrik om ook die nodige hulp te kry indien jou gehoorverlies jou werk en jou lewe begin beïnvloed. Daar is talle hulpmiddels, soos gehoorapparate, beskikbaar wat die lewe aansienlik makliker kan maak.

 

Bronne:

Ida Institute: https://idainstitute.com/what_we_do/news/detail/coping_with_hearing_loss_in_the_workplace/

Hearing Aid Know: https://www.hearingaidknow.com/cope-survive-work-office-hearing-loss

Healthy Hearing: https://www.healthyhearing.com/report/52738-Hearing-loss-in-the-workplace

Better Health Channel: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/hearing-loss-communication-in-the-workplace

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog