Volgens Artikels

Deur Melodie Veldhuizen

In enige werksituasie is daar voortdurend mededinging en almal poog om die beste te wees en die hoogste sport te bereik.  Dit maak dit soms moeilik om ʼn positiewe selfbeeld  in die werkplek te handhaaf, maar dis moontlik om met selfvertroue jou unieke plek  vol te staan.

Hoe kan jy ʼn positiewe selfbeeld in die werkplek handhaaf?

  • Staak negatiewe selfgesprekke

Selfgesprekke is daardie stemmetjie in jou kop wat bewustelik en onbewustelik kommentaar oor jou en jou lewe lewer.  Dis die resultaat van jou opinie oor jouself, en ook ander persone se opinies, verwagtinge en standaarde en is ongelukkig dikwels negatief.  Gedagtes soos dat jy lui, onbekwaam of nie slim genoeg is nie, maal gedurig deur jou gedagtes.  Vervang dit deur positiewe  gedagtes, byvoorbeeld: Ek kán dit doen en ek is goed genoeg.

  • Laat vaar perfeksionisme

Perfeksionisme word gedefinieer as hoë persoonlike standaarde en oordrewe kritiese self-evaluering.  Dit kan teenproduktief wees omdat jy so bang is dat jy nie ʼn taak perfek (volgens jou eie standaarde) sal kan afhandel nie dat jy nie betyds daarmee begin nie, of jy wil dit so graag perfek doen dat jy meer tyd daaraan sal bestee as wat vir die projek toegelaat is.  In albei gevalle is jy nie betyds klaar nie, wat vir jou probleme op die hals haal en jou selfbeeld skaad.  Volstaan eerder met die beginsel dat jou beste goed genoeg is.

  • Wees trots op jouself

Wees tevrede met die wete dat jy ʼn taak goed kan verrig en wanneer dit voltooi is, glo en aanvaar  dat jy dit na die beste van jou vermoë afgehandel het, en wees trots daarop. Moenie vir andere wag om jou te prys of aan te moedig nie.  Dink gereeld na  oor jou goeie hoedanighede of  iets positief wat jy die afgelope tyd gedoen het, soos om ʼn kollega te help om ʼn probleem op te los, ʼn taak vinniger as in die verwagte tyd voltooi het en dit goed gedoen het,  ʼn ontstelde kollega bemoedig het.  Klop jouself op die skouer.  Skryf dit neer en lees dit wanneer jou selfvertroue weer op ʼn laagtepunt is.

  • Belê in jou eie bekwaamheid

Hoe bekwamer jy is en hoe beter jou vaardighede in jou werkomgewing is, hoe beter kan jy presteer, met positiewe gevolge vir jou selfbeeld.  Verbeter jou vaardighede en kennis deur verdere studies en kursusse, of selfs deur selfstudie.

  • Doen wat reg is

Doen áltyd dit wat jy in jou hart en verstand weet die regte ding is, ondanks kollegas se verwagte negatiewe reaksies.  Wanneer dit byvoorbeeld lyk of daar met syfers gekul word, wys dit uit, of reik uit na ʼn kollega wat deur andere verstoot word.  Jy sal goed voel oor jouself en mense (al is dit nie almal nie) se respek afdwing.

  • Benader foute en mislukkings op ʼn positiewe manier

Almal maak soms foute.  In plaas daarvan om daaroor te tob wanneer jy ʼn fout begaan het en toe te laat dat dit jou selfbeeld knou, lig jou kop, vra om verskoning en gaan voort met jou dagtaak.  Identifiseer iets positiefs in die situasie.  Het jy iets uit die ervaring geleer, selfs al is dit net om in die toekoms meer versigtig te wees?

  • Wees gaaf teenoor kollegas en kliënte

Vriendelikheid en bedagsaamheid werp altyd vrugte af.  Selfs wanneer mense negatief is, sal dit jou selfbeeld ʼn hupstoot gee om te weet jy het nie kwaad met kwaad vergeld nie.  Moenie toelaat dat andere se negatiewe gedrag jou selfbeeld skaad nie.

  • Pak iets nuuts aan

Om iets nuuts aan te leer (binne of buite werkverband) is goed vir ʼn mens se selfbeeld.  Wanneer jy dus voel dat jy in ʼn groef is en verveeld is met die take wat jy elke dag moet verrig, vra jou bestuurder of daar nie iets anders of iets bykomends is wat jy kan doen nie.  Of help ʼn kollega met haar werk – op dié manier leer jy ook iets nuuts.  Jy kan dalk ʼn kursus volg in iets wat niks met jou werk te make het nie, maar wat jou eendag handig te pas sal kom.

  • Moenie jouself met jou kollegas vergelyk nie

Vergelyking met andere, hetsy in die werksituasie of in jou persoonlike lewe, kan  jou selfbeeld knou.  Daar sal altyd iemand wees wat ʼn beter posisie as jy beklee, ʼn groter salaris verdien, meer komplimente by die bestuurder kry.  Wees tevrede met en trots op jou unieke self – met hoe jy lyk  en met dít wat jy al vermag het.  Fokus op jouself en indien jy voel jy moet verander of verbeter, doen dit deur te kyk hoe jy jouself kan verbeter (en nie om soos of beter as ander te wees nie).

  • Bestee tyd saam met positiewe mense

Dis moeilik om ʼn positiewe selfbeeld te handhaaf in die teenwoordigheid van mense wat jou gedurig kritiseer, jaloers is op jou, en hul eie beuel blaas.  Soek die geselskap op van kollegas wat aan jou erkenning gee vir wie jy is, wat jou inspireer, motiveer en komplimenteer vir dit wat jy vermag en wat dieselfde standaarde as jy handhaaf.

 

Bronne 

Chiswick Consulting. http://www.chiswickconsulting.com/how-important-is-self-esteem-in-the-workplace/

Forbes. https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2020/07/24/ways-to-boost-your-self-confidence-at-work/#11d40645431c

Forbes. https://www.forbes.com/sites/siimonreynolds/2014/07/20/the-strong-link-between-your-self-image-and-business-success/#5a687ef66226

Northcentral University. https://www.ncu.edu/blog/how-does-self-image-impact-employee-performance

The Positivity Blog. https://www.positivityblog.com/improve-self-esteem

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog