Volgens Artikels

Deur Anja van den Berg

Smart is ʼn universele menslike ervaring, maar werkplekkultuur  is dikwels nie daarop ingestel om mense wat ʼn diep verlies gely het te ondersteun nie.

Met die wêreldwye koronaviruspandemie het baie mense geliefdes en medewerkers verloor. Leiers moet nou meer as ooit tevore weet hoe om die dood te hanteer, veral as ʼn kollega wegval.

Bestuurders kan hul werknemers só help na die dood van ʼn spanmaat:

  1. Moenie hulle aanjaag nie

“Smart is ʼn natuurlike stadium van die lewe maar die gemeenskap wil daardeur jaag,” sê dr. Arielle Dance, ʼn vrouegesondheidsnavorser en chroniesesiektekampvegter. Onverwerkte smart benadeel nie net emosies nie maar ook werkprestasie. Teenstrydig hiermee, kos dit die organisasie minder as hulle genoeg tyd gegun word om hul smart te verwerk en dit versterk werknemers se positiewe gevoelens teenoor die organisasie se leierskap.

  1. Demonstreer egtheid

Dance sê dat leiers dikwels onder druk verkeer om waardig en in beheer te bly tydens emosionele situasies. Sy voeg egter by dat “dit soms vir ons nodig is om kwesbaarheid te toon en nie selfbeheersing nie”. Bied jou personeel ʼn plek waar hulle hul emosies vrye teuels kan gee. Deur vir hulle te wys dat mens nie skaam hoef te wees vir egte emosies nie, gee jy hulle ʼn platform van waar hulle deur hul rouproses kan werk.

  1. Erken dat smart deurlopend is

Een manier om smart te verstaan, is om dit in fases te verwag: een word deur opstandigheid en woede gekenmerk, een deur pyn, wanhopigheid en verwarring, en een deur stadige reorganisasie en herbelegging in die lewe. Hierdie fases kom opeenvolgend. Rou geskied nie in ʼn netjiese, lineêre wyse nie, sê Sally Maitlis, professor in organisasiegedrag en leierskap. “Werkers wat rou, sal na ʼn verlies sowel vordering as agteruitgang ervaar,” vervolg Maitlis. “Dit is hoekom bestuurders die drie fases en die nuttigste respons op elkeen moet verstaan.”

Maitlis beveel aan dat die bestuurder onmiddellik na die dood van ʼn kollega die verlies erken sonder om eise te stel. Wanneer die bedroefde werknemers terug is by die werk moet bestuurders geduldig wees ten opsigte van inkonsekwentheid in prestasie en ingesteldheid. Wanneer werkers uiteindelik ophou rou, moet bestuurders dit deur geleentheid vir groei ondersteun.

 

Bronne

Harvard Business Review: https://hbr.org/2019/07/when-a-colleague-is-grieving

SHRM: https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/0917/pages/how-to-support-employees-through-grief-and-loss.aspx

Harvard Business Review: https://hbr.org/2020/11/working-through-the-death-of-a-colleague

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog