Volgens Artikels

Deur Nico Strydom

Die gebruik van humor in die werkplek kan verhoudinge en selfs produktiwiteit ʼn hupstoot gee maar onvanpaste humor kan ook ʼn nadelige invloed op jou loopbaan hê.

Talle studies het al bewys dat humor in die werkplek onder meer kan lei tot beter verhoudings tussen kollegas en ʼn toename in produktiwiteit en kreatiwiteit. Dit kan uiteraard ook tot ʼn lekkerder werkomgewing lei en ʼn manier wees om mense te motiveer.

Laer stresvlakke en ʼn hoë moreel onder werknemers is van die ander positiewe aspekte van humor in die werkplek. Dit kan ook daartoe lei dat werknemers oor die algemeen gelukkiger is en dat hul beter werktevredenheid ervaar. Humor kan ook tot gevolg hê dat werknemers gemakliker voel in die werkplek en dat hulle meer van hulle bestuurder hou en hom of haar vertrou en respekteer,

Die studies het ook bevind dat individue wat humor in die werkplek aanwend sodoende hul status kan verhoog en ook hul kanse op bevordering kan verbeter. Humor kan ʼn persoon meer toeganklik maak en wys dat hy of sy ook ʼn ander kant het terwyl daar steeds professioneel opgetree word. Humor kan help om stresvolle situasies te verlig en om probleme op te los.

Daar is egter ook onvanpaste humor in die werkplek. Dit kan tot ʼn toksiese werkomgewing lei en kan ʼn persoon se status en aansien vernietig. In uiterste gevalle kan dit selfs ʼn persoon se loopbaan vernietig.

ʼn Onvanpaste grap kan daartoe lei dat ʼn kollega aanstoot neem en dit kan selfs aan ʼn vorm van teistering grens. ʼn Grappie wat vir jou familie of vriende snaaks gaan wees, gaan nie noodwendig dieselfde uitwerking in die werkplek hê nie. ʼn Grap kan iemand se gevoelens seermaak of hy of sy kan dalk voel dit is beledigend, wat tot ʼn ongemaklike situasie in die werkplek kan lei.

Die ander moontlike gevare van humor in die werkplek is dat dit tot onenigheid onder kollegas kan lei, werknemers se aandag kan aftrek en kollegas minderwaardig kan laat voel. Mense se humorsin verskil en dit is belangrik om altyd ander mense in ag te neem wanneer humor in die werkplek voorkom.

Grappe oor ras, geslag en ouderdom of vuil grappe kan tot groot moeilikheid in ʼn werkplek lei. Aggressiewe humor of grappe wat met ander spot, kan jou ook in die sop laat beland en moet liefs vermy word.

Daar is ʼn fyn lyn rakende aanvaarbare humor in die werkplek. Wanneer dit reg gedoen word, kan dit verskeie positiewe gevolge in ʼn werkplek tot gevolg hê maar wanneer dit verkeerd gedoen word, kan dit verreikende gevolge hê.

 

Bronne

Mind Tools: https://www.mindtools.com/blog/humor-workplace/

Everfi: https://everfi.com/blog/workplace-training/but-it-was-just-a-joke-when-humor-turns-mean-at-work/

HR Acuity: https://www.hracuity.com/blog/the-right-and-wrong-way-to-use-humor-in-the-workplace

Ragan: https://www.ragan.com/the-right-and-wrong-ways-to-approach-workplace-humor/

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog