AfriForum: Plaaslikeregeringsake-ontleder

AfriForum: Plaaslikeregeringsake-ontleder

  • Gepubliseer11 September 2017
  • Besoeke990
2 Aansoeke
  • Industrie Regte
Werkbeskrywing

Plaaslikeregeringsake-ontleder

AfriForum is op soek na ’n plaaslikeregeringsake-ontleder om alle kanale van die staat en media dop te hou vir enige toepaslike artikels, wetsontwerpe en kennisgewings, asook om dit te organiseer, verwerk, ontleed en verslae oor of kommentaar op daardie inligting op te stel. Dié persoon moet ook medianavrae hanteer en aan die toepaslike persone kommunikeer, asook plaaslikeregeringsveldtog te kan beplan en uitvoer.

Die pos is in Kloofsig, Centurion gebaseer. Om daarvoor in aanmerking te kom, benodig jy ’n toepaslike kwalifikasie.

Die pos behels onder meer die volgende:

 1.        die monitering van daaglikse media- en staatskanale;

2.         die opstel en indiening van kommentaarrakende plaaslikregeringsake en/of wat ’n impak op AfriForum se takstrukture het;

3.         die skryf van mediaverklarings en die hantering van die media rakende kommentaar, aksies of veldtogte;

4.         data-opname en databasisadministrasie,wat insluit die versekering dat die gehalte en geldigheid van alle inligting wat ontvang word korrek en volledig is;

5.         die skep, ontwikkeling en saamstel van daaglikse, weeklikse, maandelikse, kwartaallikse, jaarlikse en ad hoc-verslae soos vereis deur die toepaslike projekte  en binne die vereiste tydsraamwerke, wat selfdoeninisiatiewe insluit;

6.         gereelde skakeling met alle relevante rolspeler binne en buite AfriForum;

7.         die bou van verhoudings met alle toepaslike AfriForum-takke en –personeel, asook enige ander rolspelers; en

8.         deelname aan beplanning en die uitvoervan plaaslikeregeringsake se nasionale en provinsiale aksies.

Vaardighede wat tot jou voordeel sal strek, sluit in:

           vermoë om ’n duidelike en gedeeldevisie te skep;

           sterkvermoë om te motiveer en inspireer;

           ideologieseen politiese ingeligtheid;

           etiese ingesteldheid,eerlikheid en betroubaarheid;

           uitstekende kommunikasievaardighede endie skep van duidelike interne en eksterne kommunikasie;

           vermoë omop ’n rasionele en logiese wyse te funksioneer;

           selfstandigheidin terme van werk;

           kreatieweprobleemoplosvaardighede; en

           goeie administratiewe-en organiseringsvermoë.

Indien jy in dié profiel pas, stuurasseblief ’n Afrikaanse weergawe van jou CV voor of op 29 September 2017aan Minette Keyter by minette@afriforum.co.za.

Indien jy nie terugvoer binne drieweke ná die sluitingsdatum ontvang nie, kan jy aanvaar dat jou aansoekonsuksesvol was.