Afrikaanse Taalraad: Projekbestuurder

Afrikaanse Taalraad: Projekbestuurder

  • Gepubliseer13 September 2017
  • Besoeke733
4 Aansoeke
Werkbeskrywing

 

Die ATR is ʼn burgerlike organisasie wat Afrikaans in syvolle diversiteit, variëteite van die taal ingesluit, bevorder. As ʼnkonfederale organisasie verbonde aan die Kommissie vir die Bevordering enBeskerming van die Regte van Kultuur-, Godsdiens- en Taalgemeenskappe, bevorderons ook samewerking met en koördinasie tussen bykans 30 lidorganisasies wat hulvir die Afrikaanse taal en kultuur beywer. Ons fokus op Afrikaans op skoolvlak,tersiêre vlak en beleidsvlak en bevorder wedersydse begrip tussen alleAfrikaanssprekendes, asook tussen Afrikaanssprekendes en die sprekers van onsander inheemse tale.

Indien jy jou met hierdie uitgangspunte kan vereenselwigen oor die regte vaardighede beskik, hoor ons graag van jou. 

Pligte en verantwoordelikhede:

·        ·        ·        ·        ·         

Minimumvereistes:

·        

·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·         

Bykomendevereistes:

·        ·        

·        ·         

Standplaas:

Die suksesvolle persoonsal verkieslik in Gauteng/Pretoria gebaseer wees en sal grootliks van die huisaf kan werk. Werkverwante kostes sal gedek word.

 

Totale vergoedingspakket:Markverwant

Aansoeke:

Stuur asseblief u CV (maksimum vier bladsye) en ’n dekkingsbrief (eenbladsy) waarin u beskryf hoe u aan die vereistes voldoen aan die ATR sesekretaris, Marekyn Kruger-Evert (marekyn@afrikaansetaalraad.co.z).

Let asseblief op die volgende:

·        ·        ·        ·        NB:Indien u nie teen die middel van Oktober nie van ons hoor nie, moet u aanneemdat u aansoek onsuksesvol was.