PA / Girl Friday

PA / Girl Friday

  • Gepubliseer13 Maart 2018
  • Doen aansoek voor: 13 Mei 2018
  • Besoeke 428
24 Aansoeke
Werkbeskrywing

 Air Service Centre in Pretoria het ‘n voldag pos vir ‘ndinamiese dame 28 jaar en ouer om as persoonlike assistent / “girl Friday”op tetree.

Pligte behels persoonlike assistent vir die bestuurspan,skakelbord, koördinering van aflewerings & ontvangste, produksie skedules,vergaderings reël, agendas opstel, neem van notules en  opstel van notules, reël van vlugte &verblyf, assisteer met bestel van voorraad asook alle administratiewe pligteverbonde aan ‘n administratiewe pos.

Eie vervoer is noodsaaklik. Kandidate moet  ten volle tweetalig wees en rekenaargeletterd wees en oor ‘n bo-gemiddelde organisasie vermoë beskik in ‘n sneltempo werksomgewing.

Verkieslik kandidate wat woonagtig is in die Moot / Oostearea, maar elke aansoek sal op meriete beoordeel word.

 Kandidate met kwalifikasies sal voorkeur geniet.