Volgens Artikels

Deur: Essie Bester

Die vermoë om suksesvol oor te skakel na ‘n nuwe werksposisie is ‘n noodsaaklike vaardigheid vir enigeen met ambisie.

Navorsing toon dat jou eerste 100 dae (oftewel die eerste drie maande) in ’n nuwe pos deurslaggewend is. Dis ‘n kritieke tyd waarin jy ‘n positiewe indruk moet maak en ‘n betekenisvolle grondslag vir die toekoms moet lê.

Hier is ’n vinnige gids om te verseker dat jy in die eerste kwartaal by jou nuwe werk uitblink en jou baas beïndruk:

Wees proaktief

Oorweeg dit om die maatskappy te besoek en jou nuwe span te ontmoet voordat jy amptelik aansluit. Behalwe dat dit kan help om jou senuwees te kalmeer, toon dit ook inisiatief en entoesiasme en kan dit jou kans gee om:

Jou rol in die maatskappy te hersien;

Sleutelbelanghebbendes te identifiseer;

Die belangrikste uitdagings en geleenthede vir jouself uit te klaar;

Jou nuwe span en kollegas te ontmoet;

Te bepaal wat die verskillende aspekte van jou werksituasie behels.

Doen jou huiswerk voordat jy begin

Lees enigiets waarop jy jou hande kan lê aangaande jou nuwe maatskappy se missie, visie, waardes, sterk punte en uitdagings. Dit sal jou beter voorberei vir die hantering van probleemsituasies wat jy in jou nuwe werk mag teëkom, en sal jou in staat stel om te kan saampraat wanneer kwessies onder bespreking kom.

Kyk weer na jou posbeskrywing en enige addisionele inligting, insluitend leierskapgedrag, bekwaamheidsraamwerke en maatskappywaardes. As jy ‘n personeelbestuurposisie inneem – vra vir afskrifte van posbeskrywings van elkeen van jou nuwe spanlede en ‘n organogram om ‘n begrip te kry van wat almal doen en hoe dinge inmekaar pas.

Op jou eerste dag

’n Goeie strategie is om eers net waar te neem wat om jou aangaan en soveel as moontlik van jou nuwe omgewing te leer sodat jy met tyd ingeligte besluite kan neem oor aksieplanne vorentoe. Neem notas om soveel inligting as moontlik te onthou. Maak seker dat jy al die belangrike reëls ken en weet hoe om jou kantoortoerusting te gebruik.

Tensy daar van jou verwag word om dadelik ’n klomp probleme aan te spreek en op te los moet jy nie onmiddellik bestaande metodes en werkswyses verander nie. Dit kan jou slegs weerstand en ontevredenheid van kollegas en selfs bestuur op die hals haal.

Gee aandag aan die volgende punte:

  • Interaksie met kollegas

Gereelde interaksie met kollegas op verskillende vlakke in die maatskappy is nodig sodat jy die ongeskrewe reëls, maatskappypolitiek en korporatiewe kultuur kan bemeester. Baie van die kritiese inligting oor ʼn maatskappy word nie vervat in  nuusbriewe of jaarverslae nie. Dit kan dus baie waardevol wees om sleutelpersoneel so gou moontlik te nader en ʼn paar doelgerigte vrae aan hulle te stel, veral as jy in ʼn bestuurshoedanigheid aangestel is.

Stel vrae soos:

Wat sou jy graag  in die maatskappy dieselfde wou hou?

Wat sou jy graag in die maatskappy wou verander?

Wat is die een ding wat jou verbaas het van die maatskappy?

Wat verwag jy van iemand in my pos?

Wat vrees jy van iemand in my pos / Wat is jy bang dat ek sal doen?

Wat wil jy van my weet?

  • Voorkoms

Wees voorbereid daarop dat jy geëvalueer gaan word in terme van jou voorkoms en die indruk wat jy skep – sorg dus dat jy altyd netjies en versorg is en gepas geklee vir jou pos.

  • Dokumenteer alles

ʼn Baie goeie gewoonte om jouself aan te leer, is om sover moontlik alles te dokumenteer – beskryf die probleme wat jy teëkom, die verskillende opsies in terme van oplossings wat bestaan, asook die veranderinge wat uiteindelik gemaak word. Gebruik dit om ʼn geskiedenis op te bou van jou suksesse en die waarde wat jy toevoeg tot die maatskappy.

  • Verstaan jou omgewing

Jou eerste paar maande sal ’n sleutelrol speel in die vestiging van jou geloofwaardigheid. ‘n Deeglike begrip van jou nuwe maatskappy se kultuur, mense en struktuur is noodsaaklik vir jou sukses.

Daar sal amptelike en nie-amptelike werkswyse wees. Dit kan wel so wees dat hierdie twee ooreenstem, maar dikwels sal jy agterkom dat daar leemtes is. Maak dus ’n nota van wat jy as belangrik beskou.

Leer meer omtrent die maatskappykultuur en neem jou tyd om ’n gevoel vir die volgende te ontwikkel:

Korporatiewe strategie/missie – Wat is die maatskappy se gestelde doelwitte?

Korporatiewe kultuur – Watter waardes en houdings val op? Hoe vergelyk of kontrasteer dit met jou eie?

Ondernemingstruktuur – Stel die formele en informele hiërargie vas. Identifiseer belangrike besluitnemers en persone van invloed.

Produkte en dienste – Ongeag van waar jy werk, sal jy ‘n goeie begrip moet hê van watter produkte en/of dienste die maatskappy se prestasie beïnvloed.

Bedryfstaal – Elke maatskappy het sy eie spesifieke taal. Leer so gou as moontlik sleutelwoorde en frases ken.

  • Ontwikkel ‘n kaart van belanghebbendes

Daar sal altyd dele van invloed wees wat waarskynlik nie akkuraat in enige maatskappy se struktuurkaart weerspieël word nie. Die eerste paar weke is die ideale tyd om op te let en jou eie kaart van belanghebbendes te skep.

Neem die kultuur, gebruike en gewoontes van almal rondom jou in. Identifiseer die spanne en individue waarmee jy sal moet saamwerk en met wie jy bondgenootskappe sal moet vorm om dinge gedoen te kry.

  • Verseker vinnige oorwinnings

Om vroeë suksesse te behaal, is waarskynlik een van die belangrikste en doeltreffendste maniere om geloofwaardigheid te bewerkstellig en momentum op te bou. Dit kan ook die grondslag lê vir jou sukses in die komende maande en jare.

Kortliks moet jou eerste dertig dae daarop gemik wees om geloofwaardigheid onder leiers en jou portuurgroep te vestig, terwyl jy in die daaropvolgende sestig dae tasbare resultate moet begin lewer.

Terwyl jy in die begin hoofsaaklik daarop sal fokus om die maatskappy en sy werking te verstaan, gaan daar alreeds geleenthede opduik waarin jy jouself kan bewys en sodoende ’n impak kan maak. Wees op die uitkyk daarvoor.

Bronne:

https://joubertassociates.co.za/publications/

https://www.smartinsights.com/managing-digital-marketing/personal-career-development/how-to-make-an-impact-in-your-first-100-days-in-a-new-job/

https://www.entrepreneur.com/article/297757

https://www.starhr.com/4-steps-ace-first-100-days-new-job/

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog