Volgens Artikels

Deur Anja van den Berg

Jy sien dalk uit na die dag wanneer jy vir die laaste keer by die werk inklok, nogtans kan die gedagte aan aftrede senutergend wees. Onsekerheid oor finansies en kommer oor gesondheidsprobleme kan angs veroorsaak wanneer mense hulle goue jare nader. Voorbereiding is uiters belangrik, en hier wil ons graag ʼn voor-aftredetaaklys vir jou daarstel om te verseker dat jy koers hou.

 1. Hersien jou begroting

Met aftrede sal jou finansiële situasie byna vir seker verander. Uitgawes wat verband hou met die wêreld van werk, soos heen en weer te reis en professionele uitrustings, sal nie meer ʼn faktor wees nie. In die plek daarvan sal ander areas van besteding waarskynlik toeneem. Sommige sal leefstylgedrewe wees, soos om te reis en ontspanning. Ander sal nie onderhandelbaar wees nie,  soos mediese uitgawes. Verfyn jou begroting vroegtydig sodat jy jou kan vergewis van waar jy bietjie spandabelrig kan wees en waar jy moet briek aandraai.

Jou taaklys:

 • Gaan na hoeveel jy vir aftrede gespaar het en of die som in lyn is met die leefstyl wat jy verwag.
 • Besluit of jy na aftrede wil aanhou met werk (hetsy in jou huidige beroep of as ʼn entrepreneur).
 • Oorweeg dit om sommige klein leefstylveranderings te maak, gewilliglik en vroeg. Ruil byvoorbeeld jou spoggerige wiele in vir ʼn meer bekostigbare voertuig of verhuis na ʼn kleiner woning.
 • Bereken ʼn volhoubare inkomste wat deur jou aftreejare sal hou, deur ʼn gepaste aftreehulpmiddel te raadpleeg, soos die 10X Living Annuity Calculator. Dis ook ʼn goeie idee om met ʼn finansiële adviseur te praat.
 1. Analiseer jou mediese fonds en gesondheidsorgplan

Stats SA dui aan dat die proporsie ouer volwassenes, gedefinieer as diegene 60 jaar en ouer, van 7.6% in 2002 gegroei het tot 9.1%  in 2020.

Suid-Afrika het van ʼn land waarin sterftes meestal deur oordraagbare siektes (gekonsentreerd op jonger ouderdomme) veroorsaak is, beweeg tot scenario’s waar die meeste sterftes te wyte is aan nie-oordraagbare siektes (wat op later ouderdomme manifesteer), soos beroertes of hartsiektes.

Minder as 10% van mense kan hulle leefstyl handhaaf ná aftrede en lidmaatskap van mediese fondse is dikwels een van die ongevalle van ʼn post-aftrede verlaging in inkomste.

ʼn Goeie gesondheidsorgplan is imperatief vir ʼn suksesvolle – en stresvrye – aftrede. Die eise en koste van gesondheidsorg verhoog gewoonlik ná 55, veral as jy of jou gade aan ʼn chroniese siekte ly.

Jou taaklys:

 • Moenie aannames maak oor watter toestande deur die mediese fonds gedek word nie. Praat met jou makelaar om seker te maak jy is ten volle ingelig oor die omvang van jou mediese plan.
 1. Besluit tussen ʼn Lewende Annuïteit en ʼn Gewaarborgde Annuïteit

ʼn Lewensbelangrike besluit wanneer jy aftrede nader, is hoe om die beste ʼn inkomste te verkry uit die geld wat jy vir jou aftrede gespaar het. Asavela Gwele, kliënteverhoudings-vennoot by 10X Investments, definieer twee hoof produkkeuses: ʼn versekeringstipe produk genaamd ʼn Gewaarborgde Annuïteit, en ʼn beleggingstipe produk genaamd ʼn Lewende Annuïteit. Hierdie produkte voldoen aan verskillende behoeftes, dus sal jy moet besluit watter een vir jou die beste is.

Jou taaklys:

 • Verstaan die verskille tussen ʼn Gewaarborgde Annuïteit en ʼn Lewende Annuïteit. Die onderstaande tabel som die verskille tussen die twee produktipes op:

Bron: https://businesstech.co.za/news/wealth/481017/one-year-before-retirement-here-is-your-important-checklist/

 • Wanneer jy op ʼn produk besluit, neem jou persoonlike profiel in ag, insluitend:
  • Jou gesondheid
  • Jou ouderdom
  • Jou lewensverwagting
  • Hoeveel jy gespaar het
  • Jou verlangde inkomste
  • Jou aptyt vir risiko
  • Die huidige en geprojekteerde markte
  • Die behoeftes van ʼn finansieel afhanklike gade of geliefdes
  • Of jy geld vir erfgename wil nalaat

Gwele adviseer mense om nie net op hulle finansiële uitkyk te fokus nie, maar ook hulle emosionele toekoms in gedagte te hou. Hoe aanloklik die vooruitsig om werkverantwoordelikhede af te skud aanvanklik ook al mag wees, kan die realiteit van so baie vrye tyd wat die toekoms in strek  gou oorweldigend voel. ʼn Bietjie selfondersoek en beplanning kan ver gaan om die stres van hierdie beduidende oorgang te verlig en jou met volle vertroue te laat tydens jou goue jare.

 

Bronne:

Business Tech: https://businesstech.co.za/news/wealth/481017/one-year-before-retirement-here-is-your-important-checklist/

Wealth Associates: https://www.wealthassociates.co.za/your-checklist-a-year-before-retirement/

 

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog