Volgens Artikels

Deur Nico Strydom

Wat gebeur wanneer ‘n werknemer bedank en dit dan eensydig probeer terugtrek?

Die kwessie het onlangs in die arbeidshof te berde gekom in die saak Mohlwaadibona vs. Dr. J.S. Moroka-munisipaliteit, waar ‘n munisipale werker bedank en dae later sy bedanking teruggetrek het.

Die applikant het aan die begin van April 2021 uit die munisipaliteit se diens bedank weens swak gesondheid. Op 15 April 2021 het hy probeer om sy bedanking terug te trek en aangedui dat hy bereid is om sy pligte vier dae later te hervat. Die munisipaliteit het dit egter nie aanvaar nie, maar die applikant het beweer dat hy hierdie mededeling eers op 23 April 2021 ontvang het, nadat hy op 19 April 2021 vir diens aangemeld het, toe hy reeds sy April-salaris ontvang het. Die waarnemende munisipale bestuurder het  die applikant op 10 Mei 2021 meegedeel dat hy die terugtrekking van sy bedanking aanvaar het.

Kgodisho Phashe, arbeidsregkenner by Cliffe Dekker Hofmeyr, sê die vrae voor die arbeidshof was drieledig: Wat is die effek van ‘n bedanking op die diensverhouding? Wanneer tree ‘n bedanking werklik in werking? Kan ‘n bedanking eensydig teruggetrek word en, indien nie, wat sou nodig wees om die diensverhouding te laat herleef?

“Die hof het bevind dat bedanking per definisie ‘n vrywillige en eensydige handeling is wat ‘n einde aan die diensverhouding maak. Boonop tree dit in werking die oomblik dat dit aan die werkgewer gekommunikeer word, en kan dit nie teruggetrek word nie, tensy die werkgewer daartoe instem. Dit is waar selfs wanneer ‘n werknemer kontraktueel verplig is om ‘n kennistydperk uit te dien en versuim om daardie verpligting na te kom.”

Volgens Phashe het die hof aangedui dat sodra die bedanking in werking getree het, die werkgewer se toestemming om dit terug te trek gelykstaande is aan ‘n herindiensneming of ‘n heraanstelling van die werknemer, maar dit is nie gelykstaande om in jou pos herstel te word nie.

Die hof het gelas dat aangesien die applikant sy bedanking op 1 April 2021 aan sy werkgewer gekommunikeer het, die bedanking onmiddellik in werking getree het. Toe hy op 15 April sy voorneme bekend maak om die bedanking terug te trek, het hy in werklikheid herindiensneming gesoek. Die waarnemende munisipale bestuur het geen magtiging gehad om herindiensneming te bewerkstellig nie en die hof het bevind sy latere aanvaarding van die applikant se onttrekking was ongeldig en nie van krag nie.

“In wese het die hof geloofwaardigheid gegee aan die feit dat wanneer ‘n werknemer vrywillig verkies om hul voorneme te kommunikeer om die diensverhouding te beëindig, daardie besluit nie eensydig teruggetrek kan word sodra dit aan die werkgewer gekommunikeer is nie.”

Waar die werknemer verplig was om ‘n kennistydperk uit te dien, sal sy versuim om daardie tydperk uit te dien nie die effek van die bedanking ontken nie, aangesien die dienskontrak steeds ‘n einde sal bereik, sê Phashe. “Die enigste manier om die dienskontrak te laat herleef, is deur ‘n nuwe aanbod en die aanvaarding daarvan, wat neerkom op heraanstelling of herindiensneming. Dit kan gebeur as die werkgewer kies om in te stem tot die terugtrekking van ‘n bedanking, maar die werkgewer se verteenwoordiger wat tot die onttrekking instem, moet ‘n persoon wees wat gemagtig is om dit te doen; enigiets tot die teendeel sou ongeldig en nie van krag wees nie.”

 

Bron:

Cliffe Dekker Hofmeyr: https://www.cliffedekkerhofmeyr.com/en/news/publications/2022/Practice/Employment/employment-law-alert-25-april-2022-I-quit-or-do-i-the-latest-on-whether-an-employee-can-unilaterally-withdraw-a-resignation.html

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog