Volgens Artikels

Deur Nico Strydom

Om suksesvol sake te doen te midde van die Covid-19-pandemie sal nie kan gebeur nie tensy mense in staat is om hulself en mekaar verantwoordbaar te hou, ongeag hul posisie of gesag.

“Die nuwe normaal vir veilige besigheidsinteraksie sal nie slaag tensy ondernemings ‘n kultuur van sielkundige veiligheid aanneem nie,” meen Helene Vermaak, besigheidsdirekteur by The Human Edge.

Besighede gaan meer as maskers en handreinigingsmiddels benodig om suksesvol te wees. “Sakesukses gaan minder te doen hê met veiligheidstoerusting, siftings- en sosiale distansiëringsprotokolle en meer met die nakoming van hierdie protokolle deur werknemers. ”

Volgens Vermaak gaan dit nie oor wanneer die beste tyd sal wees om werknemers in die kantoor terug te kry nie maar eerder daaroor om ʼn maatskappykultuur te skep wat werknemers op alle vlakke aanmoedig en toelaat om hul sê te sê.

“Dit is van kardinale belang om proaktiewe gesprekke met almal te hê oor veiligheidsprotokolle en die verwagtinge oor hoe hulle moet optree. Werknemers moet verstaan dat hulle nie net die veiligheidsprotokolle moet nakom nie, maar ook verantwoordelikheid moet neem om ander beleefd daaraan te herinner om dieselfde te doen.”

Vermaak meen die onsekerhede rakende die “nuwe normaal” bied die ideale geleentheid om nuwe verwagtinge en nuwe gedrag in plek te kry.

Daar word verwag dat die Covid-19-pandemie ʼn lang en blywende impak op maatskappykultuur gaan hê. Miljoene werknemers moes weens die inperking van hul huise af werk en maatskappye moes vinnig aanpas om dit te akkommodeer. Dit het opnuut die aandag gevestig op die moontlikheid om van enige plek af te werk en om nie kantoorgebonde te wees nie. Dit sal uiteraard daartoe lei dat maatskappye die maniere waarop hul sake doen, gaan herevalueer en sal dit uiteraard ʼn groot invloed op maatskappykultuur hê.

Navorsing  wys daarop dat die oorgrote meerderheid werkgewers en werknemers meen dit is belangrik om by ʼn maatskappy se kultuur in te pas. Die werwingsagentskap Robert Walters het verder bevind dat tot 70% van professionele werkers uit hul poste bedank het omdat hulle nie gelukkig was met die maatskappykultuur in hul werkplekke nie.

Die navorsing het verder bevind dat indien ʼn werknemer inpas by ʼn maatskappykultuur dit tot beter werkstevredenheid en verbeterde werkverrigting lei. Dit het ook tot gevolg dat ʼn werknemer minder geneig is om die maatskappy te verlaat en meer respek vir die maatskappy het.

 

Bronne:

The Human Edge: https://www.humanedge.co.za/

Robert Walters: https://www.robertwalters.co.za/content/dam/robert-walters/country/south-africa/files/whitepapers/RW-CulturalFitWhitepaper-SA.pdf

 

 

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog