Meer oor WerkNet

Solidariteit Helpende Hand is in 1949 gestig as ʼn antwoord op die Afrikaner-armoedekrisis van die tyd. Helpende Hand het meer as 30 000 ondersteuners wat per debietorder ’n maandelikse bydrae maak. Ons ontvang geen hulp van die staat nie en is afhanklik van die bydraes van gewone mense om ons projekte te befonds.

Ons visie is om oplossings vir aanspreek Afrikaner-armoede te vind. Ons doen dit deur ons mense se armoede deur middel van onderskeie projekte te verlig, voorkom en verbreek. Nagenoeg 80% van ons tyd en bronne word bestee aan die voorkoming van armoede terwyl die ander 20% tussen die verligting van armoede en die verbreking van die armoedekringloop verdeel word. Vir ’n dieper verstaan van dié drie terme, lees gerus die volgende artikel.

Solidariteit Helpende Hand besef die waarde van ʼn Afrikaanse werksoekportaal waar werknemers en werkgewers mekaar elektronies kan ontmoet. www.werknet.co.za , ʼn interaktiewe elektroniese medium/platform skep die geleentheid vir werknemers om hulle CV’s in Afrikaans te adverteer en self te kyk of daar poste is waarvoor hulle aansoek kan doen.

Werkgewers word die geleentheid gebied om beskikbare poste bekend te stel en ook self na die onderskeie kandidate en kwalifikasie te bekom. Hierdie is ʼn gratis diens aan werksoekers en werkgewers en word die proses deur die onderskeie rolspelers self evalueer en bestuur.

Solidariteit Helpende Hand is nie ʼn personeelplasing en werwingsagentskap nie en aanvaar nie verantwoordelikheid vir die keuring- en plasingproses nie.