Volgens Artikels

Deur Nico Strydom

Die Covid-19-pandemie het baie veranderinge in die werkplek teweeggebring, onder meer as gevolg van die gepaardgaande inperkings wat tot gevolg gehad het dat mense van die huis af moes werk.

Leiers wat ’n kultuur gekweek het waar werknemers aanmoedig word om vroegtydig hulle stem te laat hoor, hulle bekommernisse te identifiseer en die nodige veranderings te kon aanbring sal verseker dat hulle ondernemings sterker en meer veerkragtig aan die ander kant van die pandemie uitkom, meen Helene Vermaak, besigheidsdirekteur by The Human Edge.

“Maatskappye wat tydens die pandemie aanpasbaar was, het effektief gekommunikeer. Hierdie maatskappye was in staat om vinnig veranderinge aan te bring, ’n gevoel van veiligheid te skep om oor dinge wat moet verander te kan praat en om interpersoonlike, of organisatoriese gevoelighede te laat vaar om die nodige dapper skuiwe te maak.”

Om só ’n kultuur in die werkplek te skep behels nie net om mense aan te moedig om hulle stem te laat hoor nie, maar om ook die nodige spasie en prosesse te skep vir dit om te gebeur. Dikwels word werknemers se bekommernisse geïgnoreer, of so hanteer dat dit daartoe lei dat hulle nie hulle opinie wil lug nie.

Volgens Vermaak is daar tydens die pandemie bevind dat die vermoë om gesprekke oor sensitiewe en hoogs emosionele kwessies te voer uiters belangrik vir ondernemings was. Die onderwerpe van die gesprekke behels onder meer duidelikheid betreffende nuwe verwagtinge, bekommernisse, voorstelle, suksesvolle bestuur van werklading, en versoeke en handhawing van ’n werk-lewe-balans.

Dit is egter nie vir werknemers altyd maklik om hulle opinie te lug, of hul stem te laat hoor nie. Daar bestaan vrees dat dit gevolge kan inhou, of dat hulle geviktimiseer kan word. “Ons swig dikwels voor druk en is bang om te praat, en sê vir onsself dat dit beter sal wees vir ons om stil te bly en net saam met die stroom te gaan.”

Werknemers sal dikwels wanneer hulle moet besluit of hulle hul stem gaan laat hoor, eers die moontlike risiko’s oorweeg. Volgens Vermaak moet daar eerder oorweeg word wat die risiko daaraan verbonde is om dit nié te doen nie. “Deur te kies om nie jou stem te laat hoor nie, kan jy die situasie laat voortduur en selfs vererger, wat tot gevolg het dat jy moet poog om óm die probleem te werk.”

Emosies kan dikwels ook die oorhand kry en dit is dus belangrik om te verseker dat wanneer jy jou stem laat hoor jy dit nie so doen dat dit aanvallend voel nie aangesien jy dan moontlik die boodskap verkeerd gaan oordra. Werkgewers moet dus ook vir werknemers ’n veilige ruimte skep waar hulle stemme gehoor kan word ten einde te verseker dat werknemers gemaklik daarmee sal voel om hulle opinie te lug en nie voel dat dit tot vergelding sal lei nie.

 

Bronne:

The Human Edge: https://www.humanedge.co.za/

Harvard Business Review: https://hbr.org/2019/04/research-why-managers-ignore-employees-ideas

Culture Shift: https://insight.culture-shift.co.uk/workplace/tips-for-creating-a-culture-where-employees-speak-up

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog