Volgens Artikels

Anja van den Berg

Diskriminasie gebaseer op ouderdom – ook genoem ouderdomisme – is net so onaanvaarbaar soos diskriminasie gebaseer op ras, geslag en seksualiteit. Nogtans word dit dikwels misgekyk.

Navorsing deur die AARP (American Association of Retired Persons) het bevind dat 64% van werkers al ouderdomdiskriminasie ervaar of waargeneem het.

Alhoewel die vlak van bewustheid rondom ouderdomisme in die werkplek laag is, is die fokus bykans heeltemal op diskriminasie teen ouer werknemers.

Min aandag word bestee aan vooroordeel teen jongmense in die wêreld van werk, sê Dan Gates, skrywer vir Training Journal.

Emma Waldman, ʼn mederedakteur by Harvard Business Review, stem saam. “Jong volwassenes sal meer waarskynlik ouderdomisme by die werk rapporteer as hulle middeljarige en ouer eweknieë.”

Waldman raai jong beroepslui aan om nie toe te laat dat die vrees om nie ernstig opgeneem te word nie hulle potensiaal ernstig belemmer nie.

Stel jou waarde aan die organisasie ten toon deur die opinieleiers in jou maatskappy te bestudeer. Hoe bewys hulle hul waarde aan die maatskappy?

Blaine Loomer, die skrywer van Corporate Bullsh*t: A Survival Guide, sê jy moet jouself bewys as deel van die deurslaggewende faktor. Net soos jou werkgewer sy opbrengs op belegging (OOB) op jou meet, moet jy die OOB ook op jouself meet. Fokus op die aktiwiteite wat jou tyd, vaardighede en hulpbronne die doeltreffendste gebruik om weer met die deurslaggewende faktor te konnekteer.

Loomer sê ook dat jong werknemers hulle werksure wys moet gebruik. “Moenie agt ure investeer in die samestelling van ʼn voorlegging as jy dieselfde resultate in minder voorbereidingstyd kan lewer nie. Die bestuur sal die inhoud van jou boodskap waardeer, nie ʼn spul niksseggende fieterjasies en mooi kunswerk nie.”

Dit is ook belangrik om aan jouself te erken dat jy nie alles weet nie en soek na ʼn mentor om jou touwys te maak. Daarbenewens moet jy die werksaamhede van die besigheid tot in die fynste besonderhede verstaan.

“Te veel mense verstaan nie die basiese werking van hulle maatskappy nie,” sê Loomer. Hy raai jong werknemers aan om hulleself vertroud te maak met die organigram en verslagdoenstrukture.

“Bestudeer en verstaan die finansies. Jy weet nooi waarheen jou lewe mag lei nie. Leer onder weg soveel as jy kan, al mag wat jy leer op daardie tydstip nie relevant lyk nie.”

Daarvandaan kan jy ʼn selfversekerde innoveerder wees. Wanneer die geleentheid hom voordoen, herinner jou kollegas aan jou buitengewone stel vaardighede. Jy beskik oor insigte en ervaring wat ander nie het nie. Tydens vergaderings, opper idees wat jou vaardighede en gesigspunt uitlig. Wanneer jy jou idees aan jou senior voorlê, moet jy daarop voorbereid wees om jou opinies te verdedig en kritiek te ontvang.

 

Bronne:

Harvard Business Review: https://hbr.org/2020/11/gg-ascend-pub-11-11-how-old-is-old-enough

Training Journal: https://www.trainingjournal.com/articles/opinion/ageism-workplace-cuts-both-ways

American Management Association: https://www.amanet.org/articles/fifteen-ways-to-show-your-value-at-work/

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog