Vakleerlingfasiliteerder

Studente Plasings

Die pos is in Monumentpark, Centurion, gebaseer en behels grootliks die administrasie van studente se vaktoetse, registrasie en plasing by ondernemings, asook skakeling met opleidingsowerhede en studente. Om daarvoor in aanmerking te kom, benodig jy ’n nasionale diploma of ’n graad. Kennis van die opleidingsowerhede sal voordelig wees.

Vaardighede en eienskappe wat tot jou voordeel sal strek, is goeie administratiewe, interpersoonlike, organiserings-, koördinerings- en kommunikasievaardighede; die vermoë om navrae te hanteer; onder   druk te kan werk;  drie tot vyf jaar se ondervinding in ’n pos as administratiewe beampte of sekretaresse; tikvaardigheid en rekenaarvaardigheid, veral in Excel, Word en Outlook.
Indien jy aan die profiel voldoen, Klik hier om aansoek te doen heg asseblief jou CV aan (geen sertifikate nie) voor 14 Junie 2021

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate oorweeg is vir die pos.

Oorsig van pos

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog