Aansoeke het gesluit

VOLTYDSE DOSENT in Kommunikasiestudies

Centurion

Akademia is ʼn private hoëronderwysinstelling in Centurion en het tans ʼn voltydse pos vir ʼn dosent in Kommunikasiestudies beskikbaar. Om vir die pos in aanmerking te kom moet die kandidaat beskik oor ʼn honneursgraad in Kommunikasiestudies of verwante dissipline, terwyl ʼn meestersgraad tot die kandidaat se voordeel sal strek. Verdere voorvereistes vir die posisie sluit in drie tot vyf jaar praktykervaring in die regerings- of privaatsektor en/of een tot drie jaar se ervaring in hoër onderwys. Kundigheid en ervaring in ontwikkelingskommunikasie, korporatiewe en digitale media; tegnologie en sagteware (soos Adobe InDesign en Photoshop); vorige gebruik van onderrig­tegnologieë; en gepubliseerde akademiese artikels sal in die kandidaat se guns tel.

 

Daar sal van die dosent verwag word om ʼn spektrum van akademiese en verwante take te verrig, wat onder andere insluit voorbereiding, dosering en gehalteversekering van akademiese modules; die opstel en moderering van assesseringsaktiwiteite; en die lewering van bystand en ondersteuning aan studente.

 

Die ideale kandidaat vir hierdie pos moet beskik oor sterk skryf- en redigeervaardighede in Afrikaans en Engels, uitstekende kommunikasie en interpersoonlike vaardighede, onafhanklik of in spanverband kan saamwerk, innoverend en hardwerkend wees, inisiatief kan neem, oplossingsgedrewe wees, goeie administratiewe- en prioritiseringsvermoë hê, oor ʼn besondere vermoë beskik om werk onder druk te hanteer, ʼn passie vir Afrikaans hê, en as ambassadeur vir Akademia help om die instelling uit te bou.

 

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 12 Augustus 2020 ingedien word. Stuur ʼn e-pos aan mhb@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

 

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum vir aansoeke terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is. Akademia behou die reg voor om nie ʼn aanstelling te maak nie.

Akademia is kragtens die Wet op Hoër Onderwys 75 van 1997 by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding geregistreer (registrasienommer: 2011/HE08/005). Akademia is deel van die Solidariteit Beweging.

Oorsig van pos

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog