JUNIOR KOMMUNIKASIEBEAMPTE: DIGITAAL

Akademia is ʼn geregistreerde privaat hoëronderwysinstelling in Centurion geleë. Akademia het ʼn voltydse pos vir ʼn junior digitalekommunikasie-beampte beskikbaar. Om te kwalifiseer word ʼn graad in kommunikasiebestuur en/of joernalistiek en/of mediaskakeling en/of bemarking en/of grafiese ontwerp, animasie en/of digitale media vereis, terwyl ʼn honneursgraad in die kandidate se guns sal tel. ʼn Verdere voorvereiste vir die pos is ʼn minimum van een tot twee jaar se ervaring in korporatiewe kommunikasie, sosialemediabestuur, fotografie en digitale media. Kennis en ervaring binne ʼn hoëronderwysinstelling en ervaring in grafiese ontwerp, videokoördinering, sosialemediaveltogte, soekenjinoptimering, asook webbladontwikkeling en -instandhouding, WordPress, SurveyMonkey, MailChimp, Adobe Suite, Business Manager, Google Analytics, InDesign en dies meer sal in die ideale kandidaat se guns tel.

Die junior kommunikasiebeampte sal verantwoordelik wees vir onder andere die volgende take en pligte binne die bemarking en kommunikasie-afdeling: bestuur van sosiale media, webbladkoördinering; kommunikasie met belangegroepe, digitale veldtogte, kommunikasienavorsing, verslagdoening, bemarkingsondersteuning; asook onder meer skakeling met videospanne en om ondersteuning binne die bemarking- en kommunikasieafdeling te bied.

Die kandidaat moet kennis van Akademia, en van die hoëronderwysomgewing in die algemeen, hê en moet onder andere oor die volgende beskik: uitsonderlike kommunikasievaardighede, interpersoonlike vaardighede, aanbiedingsvaardighede, organiserings- en prioritiseringsvermoë, rekenaarvaardighede, ʼn positiewe ingesteldheid, dryfkrag, akkuraatheid, motivering en inisiatief, asook die handhawing van goeie menseverhoudinge.

Klik hier om vir die pos aansoek te doen. Aansoeke moet voor of op 4 November 2021 ingedien word. Stuur ʼn e-pos na mhb@akademia.ac.za en heg jou Afrikaanse CV daarby aan indien jy probleme met die skakel ervaar.

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum vir aansoeke terugvoer ontvang nie, kan aanvaar word dat ander kandidate vir die pos oorweeg is. Akademia behou die reg voor om nie ʼn aanstelling te maak nie. Akademia is deel van die Solidariteit Beweging.

Oorsig van pos

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog