Die suksesvolle kandidate sal verantwoordelik wees vir die invordering van agterstallige skulde namens verskeie   kliënte op ‘n professionele wyse en ook vir die bereiking van invorderingsdoelwitte soos deur die Besigheid bepaal

Pligte en verantwoordelikhede sluit die volgende in:

·         Volgehoue voldoening aan teikens soos deur besigheid bepaal

·         Nakoming van opsporingsreëls

·         Verkryging van bevestigings van korrekte kontakbesonderhede en verkryging van “belofte om te betaal”

·         Opdatering en instandhouding van skuldenaar se mees onlangse inligting en kontakbesonderhede, indiensneming en enige ander bykomende inligting op die stelsel

·         Invordering van uitstaande betalings op kliënte rekeninge op ʼn waardige en professionele wyse

·         Onderhandeling van geskikte herhalende betalingsreëlings en betalingsplanne in terme van betalingsbedrae en datums.

·         Opvolg van betalingsreëlings wat nie nagekom is nie.

·         Verseker dat debiet orders akkuraat op die stelsel ingelees word

Die suksesvolle kandidaat sal oor die volgende beskik:

·         Minimum van 3 jaar oproepsentrum ervaring in die  invorderingsbedryf.

·         Die toon van ʼn verifieerbare suksesvolle invorderings rekord/loopbaan.

·         Engels en Afrikaans as ‘n voorvereiste en enige ander Amptelik Taal van Suid Afrika sal voordelig wees

·         Minimum graad 12

·         Goeie kommunikasie- en syfervaardigheid

·         Uitstekende telefoonetiket

·         Rekenaar geletterd

·         Onderhandeling en kommunikasievaardighede

·         Gedissiplineerd en doelwit gedrewe

Salaris: R 5000 pm  plus aantreklike  kommissie  behaling van doelwitte

Tagged as: invordering, skuld

Oorsig van pos

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog