Vereistes:

Akademies: Toepaslik gegradueerd verkieslik met ’n professionele onderwyskwalifikasie.
Werksondervinding:      Ondervinding  in ’n onderwysmilieu, verkieslik in ’n bestuurspos.
Ten minste 5 jaar ervaring in gr. 12-onderrig.
Ondervinding in afstandsleer sal ‘n aanbeveling wees. Meld ervaring in programmatuur.

Rekenaarvaardigheid is noodsaaklik.
Bewese ervaring van spanwerk en die vermoë om onder druk te kan funksioneer sal in kandidate se guns tel.
Meld asseblief in u aansoek:

·        Kerkverband, gemeente en predikant se kontakbesonderhede.

·        Dui aan vir watter pos u aansoek doen.

·        Ten minste 3 opvolgbare werksverwante referente wat u aansoek ondersteun.

·        Daar sal van die kandidate verwag word om psigometriese en/profieltoetse af te lê.

·        Poste is kantoorgebonde, maar kan deeltyds wees.

 

Aansoeke: Stuur u volledige CV per elektroniese pos aan:
Die Uitvoerende Hoof: BCVO (hub@bcvo.co.za),
Sperdatum: DV 26 Januarie 2022

Diensaanvaarding: so spoedig moontlik (meld kennistydperk)

 

Tagged as: afstandsonderrig, graad 12, hoërskool, kantoor, onderwys

Oorsig van pos

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog