Randburg, Johannesburg: SKULDBERADINGS KONSULTANT

Minimum Vereistes:

-Netjiese en professionele individu

-Sterk Engelse vaardigheid (Afrikaans gemagtig verkies)

-Minimum 1 jaar onlangse werksondervinding in:

a) Skuld Berading (“Debt Counselling”); of

b) Skuldinvordering / Skuldhersiening (“Legal Collections/Debt Review)” by ‘n regsfirma; of

c) Versekerings kontaksentrum verkope

-Goeie begrip van skuldberading proses, of in staat om vinnig leer

-Rekenaargeletterd

-Skoon kriminele and krediet rekord

-Sterk mense verhoudinge- en kommunikasie vaardigheid

-Stabiele indiensnemingsrekord

-Kontakbare verwysings

-Om so spoedig moontlik diens te aanvaar

Pligte:

-Skuldberading kontaksentrum verwante take

-Telefoniese interaksie met kliënte met betrekking tot skuldberadingsdienste

-Lig verbruikers in rakende proses en stappe

-Vaslegging van kliënte informasie op stelsel

-Ontvang en vaslegging van verbruikersinligting, insluitend werklike skuldsaldo’s, vorm 17.1 tot vorm 19

-Hantering van kredietverskaffers- en kliënte navrae

-Hanteer vrae oor algemene aanbiedinge en die skuldberadingsproses

Salaris: ± R 7 000.00 – R 8 000.00 bruto + kommissie

E-pos opgedateerde en gedetaileerde CV in Word of PDF Formaat (nie as ‘n skakel / “link” nie) na oneilc@telkomsa.net en dui die volgende aan:

– Verwysing CR2001; en

– Jou salarisverwagting binne die aangebiede bedrag

(Stuur ook ‘n onlangse foto en enige verwysingsbriewe wat jy het van vorige werkgewers, indien moontlik)

AANSOEKE WAT NIE AAN AL DIE VEREISTES VOLDOEN NIE, SAL SONDER ENIGE OORWEGING DADELIK GESKRAP WORD.

Hierdie is ‘n gespesifiseerde beroep. Moenie aansoek doen indien u nie die relevante ondervinding het soos aangedui nie.

Oorsig van pos

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog