Garsfontein, Pretoria Oos: ADMINISTRASIE ASSISTENT (SKULDBERADING)

Minimum Vereistes:

-Netjiese en professionele Afrikaans sprekende dame

-Afrikaans en Engels eerste en tweede tale verpligtend (ten volle tweetalig in beide)

-Matriek / Graad 12 met Wiskunde as ‘n geslaagde vak

-Onlangse werksondervinding in enige van die volgende verpligtend:

a) Bankwese of Kredietverskaffing sektor (kredietverskaffing, lenings, invorderings); of

b) Regsektor (regssekretaresse, regsadministrasie, sekwestrasies, skuld hersiening ens.) of

c) Skuldberading (skuldberading, skuld konsolidasie)

-Goeie numeriese vaardigheid (in staat om rentes te bereken, uitstaande totale ens.)

-Sterk persoonlikheid (streng maar vriendelik) en in staat om onder druk te funksioneer

-Baie goeie kommunikasie vaardigheid (skriftelik en mondelings)

-Nie roker

-Stabiele indiensnemingsrekord en kontakbare verwysings

-Om so spoedig moontlik diens te aanvaar

Pligte:

-Administrasie take vir Skuldberading maatskappy

-Skriftelike en mondelingse kommunikasie met kliënte

-Hantering van navrae rakende aansoeke en rentes

-Hantering van navrae rakende balanse op rekeninge en finansiële situasies

-Aanvra en verkrying van addisionele inligting en dokumentasie, huidige status vanrekeninge ens.

-Prioritersing van take rakende elektroniese liassering, data vaslegging, opdatering van elektroniese aktiwiteite, produk navrae, opstel van werkskaarte en industrie verwante dokumentasie

-Berekening van rentekoerse, uitstaande balanse ens.

Salaris: ± R 7 500.00 – R 8 500.00 bruto (Maksimum R 11 000.00 bruto indien direkte Skuldberading administrasie ondervinding)

E-pos opgedateerde en gedetaileerde CV in Word of PDF Formaat (nie as ‘n skakel / “link” nie) na oneilc@telkomsa.net en dui die volgende aan:

– Verwysing CR2208; en

– U salarisverwagting binne die aangebiede bedrag.

(Stuur ook ‘n onlangse foto en enige verwysingsbriewe wat jy het van vorige werkgewers, indien moontlik)

AANSOEKE WAT NIE AAN AL DIE VEREISTES VOLDOEN NIE, SAL SONDER ENIGE OORWEGING DADELIK GESKRAP WORD.

 

Oorsig van pos

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog