-Verseker nakoming van al die bepalings van die Wet 101 van 1974 (Wet 53 van 1974) en alle regulasies en riglyne met betrekking tot die Groothandellisensie vir medisinale produkte en Goeie Groothandel/Verspreiding en Goeie Huishouding Praktyke en Goeie Apteek Praktyke.

– Toesig oor die aankoop, verkryging, invoer, hou, besit, gebruik, vrystelling, berging, verpakking, verskaffing of verkoop van enige medisyne of skedule-stof of die toesig daarvan.

*Vereiste leer

– Graad in Aptekerswese

-Registrasie by die SAAR as apteker

-Minimum 2-5 jaar relevante ondervinding binne farmaseutiese vervaardiging omgewing

*Sleutelwerkuitsette

-Neem regstellende stappe ten opsigte van gebreke met betrekking tot inspeksieverslae van die Aptekersraad of ingevolge die Medisynewet.

-Verseker die veilige en effektiewe berging en bewaring van medisyne of geskeduleerde stowwe in die Apteek onder u direkte persoonlike toesig

-Verseker korrektiewe en effektiewe rekordhouding van aankoop, verkoop, besit, berging en bewaring van medisyne en geskeduleerde stowwe

– Beheer die vervaardiging of verspreiding van medisyne, geskeduleerde stowwe of mediese toestelle ingevolge die bepaling van die Medisynewet 1965

*Verseker dat daar voldoen word aan Goeie Aptekerspraktyke soos gepubliseer deur die Aptekersraad

*Kernvaardighede

– Die vermoë om inligting te ontleed

– Akkuraatheid en aandag aan detail

– In staat om onder druk te werk

– Organisatoriese bewustheid

– Vermoë om onafhanklik te beplan en te werk

-Kliëntefokus/diensgeoriënteerd

– Span effektiwiteit

*Gewenste vaardighede

-analities

-organisatoriese

-opleiding

-leierskap

– Apteek

*Gewenste werkservaring

-2-5 jaar Farmaseutiese Vervaardiging

-2-5 jaar Apteker

*Verlangde werkervaring

– Graad

* Werksvoordele

Sal tydens onderhoud bespreek word

 

Please send CV to pa@eldagroup.co.za

 

Oorsig van pos

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog