Orffer & Van der Merwe Menslike Hulpbron Praktisyn

Hierdie gevestigde saad produksie maatskappy wat sedert 1954 saad produseer, beskik oor ʼn uitdagende loopbaan geleentheid vir ʼn kundige en toegewyde kandidaat met visie en dryfkrag as:

PRODUKSIE ADVISEUR

UPINGTON

Vereistes:

–        ʼn Landbou Diploma of graad, met verkieslik Grondkunde, Plantpatologie, Plantproduksie of Plantfisiologie as hoofvak.

–        Ondervinding in bemesting-. besproeiing- asook plaag- en siekte beheer praktyke.

–        Goeie rekenaarvaardighede.

–        Gedemonstreerde vermoë om pligte onafhanklik met minimale oorsig uit te voer.

–        Goeie beplanner met sterk administratiewe vermoë.

–        Goeie interpersoonlike vaardighede en menseverhoudinge.

–        Bogemiddelde kommunikasie vaardighede in Afrikaans en Engels.

–        Ondervinding in groente- en groentesaadproduksie sal u aansoek versterk.

 

Verantwoordelikhede sluit in:

–        Oorhoofse bestuur van alle groentesaad produksies in die betrokke produksie-area.

–        Gereelde inspeksies van saad aanplantings en rapportering aan hoofkantoor.

–        Tegniese advies t.o.v. plant- en oesmetodes, plaag- en siekte beheer asook bemesting aan saad kwekers verleen.

–        Direkte monitering tydens saai- en oestyd van saad.

–        Werwing van nuwe saad kwekers in die betrokke produksie-area.

Daar word aangename werksomstandighede en ʼn mededingende vergoedingspakket aangebied.

Belangstellendes kan hul CV met verwysing MJWS voor 19 Augustus 2022 stuur aan: recruitment@ovdm.co.za

Oorsig van pos

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog