Residentia, ‘n Christelike diensorganisasie met landswye skemas, wat omsien na die belange en versorging van ouer persone nooi ervare en gemotiveerde kandidate, wat aan die onderstaande vereistes voldoen, om aansoek te doen vir die uitdagende posisie van Skema Bestuurder te Residentia Wilgerus. Die pos is geleë in Frankfort.

1.    POSVEREISTES:

Die suksesvolle kandidaat moet oor inter alia die volgende beskik:

 • Minimum vereiste: ‘n Tersiêre kwalifikasie.
 • Bewese sukses in ‘n soortgelyke vlak van bestuur van senior- en dienspersoneel.
 • Bewese rekord van interpersoonlike verhoudings.
 • Bo gemiddelde kommunikasievermoëns met kollegas, personeel, inwoners en familielede.
 • Ten volle vaardig in Afrikaans en Engels.
 • Kennis van ‘n addisionele taal sal as aanbeveling dien.
 • Ten volle rekenaarvaardig (MS Excell, MS Word, MS Powerpoint).
 • Kennis van Pastel word sterk aanbeveel.
 • Goeie oordeelvermoë om vertroulike sake te hanteer.
 • Bewese kennis (of die vermoë om kennis te bekom) van toepaslike wetgewing (Personeelbestuur, arbeid en bejaardesorg).
 • Spesifieke ervaring van, en / of vermoë om kennis van wetgewing ten opsigte van bejaardesorg te bekom.
 • Kennis en ervaring van instandhouding asook implementering en verbetering van sisteme en stelsels.
 • ‘n Positiewe gesindheid en ingesteldheid.
 • Goeie organisasie vermoë en effektiewe bestuur- en beplanning van beskikbare tyd.
 • Gesonde respek vir veelsydigheid en ‘n sensitiwiteit vir ander kulture.
 • Voorliefde vir bejaardes en bejaardesorg.

 

2. VERANTWOORDELIKHEDE:

Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir die hantering van inter alia die volgende:

 • Die uitleef van Residentia se Christelike beginsels in die samelewing en in die werksplek.
 • Bestuur van dienslewering van die skema binne perke van wetlike vereistes en die finansiële berotingsraamwerk.
 • Begrip en verstaan van ouer persone se verwagtinge en ooreenkomste in die uitvoering en dienste wat aan die verwagting van kliënte voldoen of selfs oorskry.
 • Effektiewe deelname en bydrae tot skemabestuurders se operasionele vergaderings.
 • Bestuur van konflik rakende prioriteite en verwagtinge van personeel en inwoners en familielede.
 • Effektiewe bestuur en motivering van Residentia se waardevolle en gewaardeerde personeelkompliment.
 • Deurlopende skakeling met “Care Partners” wat familie, plaaslike rade en die gemeenskap insluit.
 • Kreatiewe fondswerwing en uitbou van gemeenskapsbetrokkenheid.

Residentia bied ʼn onderhandelbare vergoedingspakket wat maatskappyvoordele insluit. Stuur u CV vir aandag na Dianri Britz via epos dianri@residentia.co.za. Sluit asseblief ‘n getuigskrif van u Predikant / Pastoor of Geestelike Leier by u aansoek in.

Die sluitingsdatum is 15 Februarie 2022. Indien u nie binne sewe (7) dae na sluiting ʼn antwoord ontvang het nie, kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.

Residentia behou die reg voor om nie ʼn aanstelling in die pos, soos geadverteer, te maak nie.

Oorsig van pos

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog