Residentia, ‘n Christelike diensorganisasie met landswye skemas, wat omsien na die belange en versorging van ouer persone nooi ervare en gemotiveerde kandidate, wat aan die onderstaande vereistes voldoen, om aansoek te doen vir die uitdagende posisie van Ingeskrewe Verpleegkundige. Die posisie is geleë te Residentia Hermon in Pretoria – Noord.

POSVEREISTES

Die suksesvolle kandidaat moet oor inter alia die volgende beskik:

 • Minstens vyf (5) jaar ondervinding in bejaardesorg.
 • Moet geregistreer wees as ‘n Ingeskrewe Verpleegkundige by die Suid Afrikaanse Raad van Verpleging (“SANC”).
 • Kennis van toepaslike wetgewing insluitende wetgewing oor bejaardesorg en die Wet op Medisyne.
 • Tweetalig – Afrikaans en Engels (geskrewe en gesproke).
 • Moet beskik oor ‘n geldige bestuurslisensie.
 • Ervaring van implementering, instandhouding en verbetering van sisteme en prosedures.
 • Goeie geskrewe en gesproke interpersoonlike en kommunikasie vaardighede en mense verhoudinge.
 • Goeie oordeel en die vermoë om konfidensieel op te tree.
 • Eie insisiatief kan neem tot voordeel van die bejaarde inwoners en personeel
 • Goeie leierseienskappe en bestuursvaardighede.
 • Rekenaarvaardig (MS Excell, MS Word, Power Point)
 • Goeie organisasie en tydsbeplannings vermoëns.
 • Gesonde respek vir veelsydigheid en ‘n sensitiwiteit vir ander kulture.
 • ʼn Strewe om hoë versorgingstandaarde te handhaaf.

Residentia bied ‘n onderhandelbare vergoedingspakket wat maatskappy voordele insluit. Stuur u CV vir aandag na Dianri Britz via epos na dianri@residentia.co.za. Indien u geen terugvoer binne dertig (30) dae na die sluiting ontvang het nie kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.

Residentia behou die reg voor om geen aanstelling in die pos soos geadverteer te maak nie.

Oorsig van pos

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog