Residentia, ‘n Christelike diensorganisasie met landswye skemas, wat omsien na die belange en versorging van ouer persone nooi ervare en gemotiveerde kandidate, wat aan die onderstaande vereistes voldoen, om aansoek te doen vir die uitdagende posisie van Skema Bestuurder te Residentia Sering. Die pos is geleë in Rustenburg.

Die suksesvolle kandidaat moet oor inter alia die volgende beskik:

1. VEREISTES

 • ‘n Tersiêre kwalifikasie sal as minimum vereiste dien.
 • Bewese sukses in ‘n soortgelyke vlak bestuursrol.
 • Ten volle rekenaarvaardig (MS Excell, MS Word, MS Powerpoint).
 • Bewese kennis en ervaring van instandhouding asook implimentering en vebetering van sisteme en stelsels.
 • Kennis van Pastel sal as sterk aanbeveling dien.
 • Goeie oordeel en die vermoë om konfidensieel op te tree.
 • Bo gemiddelde kommunikasie vermoëns.
 • Ten volle vaardig in Afrikaans en Engels en kennis van ‘n addisionele taal sal as aanbeveling dien.
 • Bewese kennis van funksionering volgens toepaslike wetgewing. Spesifieke ervaring van of bewese vermoë om kennis van wetgewing ten opsigte van bejaardesorg te bekom.
 • ‘n Positiewe geaardheid en ingesteldheid.
 • Goeie organisasie en tydsbeplannings vermoëns.
 • Gesonde respek vir veelsydigheid en ‘n sensitiwiteit vir ander kulture.
 • Voorliefde vir bejaardesorg.

2. VERANTWOORDELIKHEDE:

Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir die hantering van inter alia die volgende uitdagings:

 • Die uitleef van Residentia se Christelike beginsels in die samelewing en in die werksplek
 • Bestuur van dienslewering van die skema binne perke van wetlike vereistes en die finansiële berotingsraamwerk.
 • Begrip vir en verstaan van ouer persone en die omskepping van verwagtinge en ooreenkomste in die uitvoering en dienste wat aan die verwagting van kliënte voldoen of selfs oorskry.
 • Effektiewe deelname en bydrae tot skema bestuurders se operasionele vergaderings.
 • Bestuur van konflikterende prioriteite en verwagtinge.
 • Effektiewe bestuur en motivering van Residentia se waardevolle en gewaardeerde personeelkompliment.
 • Deurlopende skakeling met “Care Partners” wat familie, plaaslike rade en die gemeenskap insluit.
 • Kreatiewe fondswerwing en uitbou van gemeenskapsbetrokkenheid.

Residentia bied ʼn onderhandelbare vergoedingspakket wat maatskappyvoordele insluit. Stuur u CV tesame met ‘n getuigskrif van u Predikant / Pastoor of Geestelike Leier vir aandag na Dianri Britz via epos dianri@residentia.co.za.

Die sluitingsdatum is 15 Februarie 2022. Indien u nie binne sewe (7) dae na sluiting ʼn antwoord ontvang het nie, kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.

Residentia behou die reg voor om nie ʼn aanstelling in die pos, soos geadverteer, te maak nie.

Oorsig van pos

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog