Residentia, ‘n Christelike diensorganisasie met landswye skemas, wat omsien na die belange en versorging van ouer persone nooi ervare en gemotiveerde kandidate, wat aan die onderstaande vereistes voldoen, om aansoek te doen vir die uitdagende posisie van Maatskaplike Werker. Die pos is geleë in die Wes – Rand.

POSVEREISTES:

Die suksesvolle kandidaat moet oor die volgende beskik:

  • Matriek (NQF 4).
  • Relevante tersiêre kwalifikasie.
  • ‘n Minimum van vyf jaar ondervinding as ‘n Maatskaplike Werker.
  • Kennis van toepaslike wetgewing insluitende wetgewing oor bejaardesorg.
  • Tweetalig – Afrikaans en Engels (geskrewe en gesproke).
  • Moet beskik oor ‘n geldige bestuurslisensie.
  • Ervaring van implementering, instandhouding en verbetering van sisteme en prosedures.
  • Goeie geskrewe en gesproke interpersoonlike en kommunikasie vaardighede en mense verhoudinge.
  • Goeie oordeel en die vermoë om konfidensieel op te tree.
  • Goeie leierseienskappe en bestuursvaardighede.

Residentia bied ‘n onderhandelbare vergoedingspakket wat maatskappy voordele insluit.

Die sluitingsdatum is 15 Februarie 2022, indien u nie binne sewe (7) terugvoer op u aansoek ontvang het nie kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.

Residentia behou die reg voor om geen aanstelling in die pos soos geadverteer te maak nie.

Oorsig van pos

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog