Residentia, ‘n Christelike diensorganisasie met landswye skemas, wat omsien na die belange en versorging van ouer persone nooi ervare en gemotiveerde kandidate, wat aan die onderstaande vereistes voldoen, om aansoek te doen vir die uitdagende posisie van Staf Verpleegster. Die pos is geleë te Residentia Mooi Hawens in Winkelspruit.

POSVEREISTES:

Die suksesvolle kandidaat moet oor die volgende beskik:

  • Graad 12 (NQF 4).
  • Minstens een jaar ondervinding as ‘n Staf Verpleegster.
  • Huidige registrasie as Staf Verpleegster by die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging.
  • Ervaring van diens by ‘n aftreeoord sal as aanbeveling dien.
  • Die vermoë om verhoudings te koester en ander te leer hoe om hul kragte te versterk.
  • Die vermoë om te verseker dat die nodige hulpbronne binne en buite die fasiliteit toeganklik is vir alle inwoners.
  • Die vermoë om te lag en om pret te hê met almal in die fasiliteit.

Residentia bied ‘n onderhandelbare vergoedingspakket wat maatskappy voordele insluit.

Die sluitingsdatum is 15 Februarie 2021, indien u nie binne veertien (14) dae terugvoer op u aansoek ontvang het nie kan u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was.

Residentia behou die reg voor om geen aanstelling in die pos soos geadverteer te maak nie.

Oorsig van pos

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog