Sol-Tech Lektor: Dieselwerktuigkunde en Sweiskunde

 

Sol-Tech is ʼn Afrikaanse beroepsopleidingskollege en het tans ʼn vakante pos, Lektor Diesel en Sweis, beskikbaar. Die pos is vanaf Januarie 2021 beskikbaar en sal in Monumentpark wees

Om daarvoor in aanmerking te kom, benodig jy ʼn relevante onderwys- of N4-kwalifikasie, ʼn minimum van vier jaar ondervinding in die toepaslike bedryf. Indien jy in besit  van ʼn rooiseëlsertifikaat en assessorsertifikaat is, sal dit tot jou voordeel strek.

Verantwoordelikhede sal onder meer insluit om teoretiese onderrig en opleiding in die diesel- en sweis-kurrikulum te gee; die koördinering van opleidingsmateriaal; die evaluering en assessering van studente; en die hersiening van leermateriaal.

Goeie kommunikasie- en aanbiedingsvaardighede, lojaliteit, analitiese vaardighede, sperdatums haal, asook die vermoë om dissipline en gehaltebeheer te handhaaf en toe te pas, word vir die pos benodig.

Indien jy aan die profiel voldoen, Klik hier om aansoek te doen. Indien die skakel nie werk nie, stuur asseblief jou CV (geen sertifikate nie) na mhb@sol-tech.co.za voor of op 01 November 2020.

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.

Oorsig van pos

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog