Die pos is in Kloofsig, Centurion gebaseer. Wat kwalifikasies en ondervinding betref, benodig jy ʼn B-graad of ʼn soortgelyke NKR-kwalifikasie (A+ en N+).

 

Toepaslike ondervinding in die volgende sal tot jou voordeel wees:
-Microsoft-bedienersagteware;
-Microsoft 365: deeglike kennis en ondervinding in Azure en         SharePoint;

-“Firewall”-administrasie en ondervinding spesifiek in FortiNet;

-Ondervinding in netwerkadministrasie en -integrasie sowel as ondervinding in die verlening van ondersteuning aan gebruikers en probleemoplossing is verdere vereistes; en

-VoIP met ondervinding op 3CX.

Pligte verbonde aan die pos sluit in die monitering en ondersteuning van ʼn elektroniese werkkaart stelsel, rekenaar- en netwerk-ondersteuning, telefoonstelsel en toegangsbeheerstelsel, asook die monitering en ondersteuning van beroepsveiligheid in die werkplek, en algemene administrasie.

Goeie kommunikasie- en interpersoonlike vaardighede en probleem oplossing vaardighede sal verder tot jou voordeel strek.

 

Indien jy aan die profiel voldoen, stuur asseblief jou CV (geen sertifikate nie) aan Caroline Oberholzer, per e-pos na betrekkings@solidariteit.co.za voor of op 19 Januarie 2022.

 

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.

 

Tagged as: firewall, fortinet, microsoft 365, voip

Oorsig van pos

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog