Die pos is in Kloofsig, Centurion, gebaseer. Om daarvoor in aanmerking te kom benodig jy ʼn toepaslike tersiêre kwalifikasie, asook bewese ervaring in data-insamelingstegnieke, kwalitatiewe en kwantitatiewe data-ontledingstegnieke en die skryf van verslae en voorleggings. Ervaring en ondervinding in die regswese en ʼn regsagtergrond is noodsaaklik vir die pos. Ondervinding in en kennis van die arbeidsverhoudinge-omgewing sal in jou guns tel.

Vaardighede en eienskappe wat benodig word, sluit in: die vermoë om wetgewing en regeringsregulasies te ontleed en te interpreteer; kritiese denke en goeie data-ontledingsvaardighede; uitstekende taal- en kommunikasievaardighede; goeie interpersoonlike en aanbiedingsvaardighede; die vermoë om in spanverband en onafhanklik te werk; ʼn ingesteldheid op besonderhede en goeie rekenaarvaardighede; asook kennis van data-ontledingsprogramme soos SPSS of Excel en SurveyMonkey.

Die pos fokus onder meer op navorsing oor nasionale en internasionale regeringsbeleid en behels ook die koördinering van kommentaar wat by openbare forums ingedien word; navorsing vir Solidariteit-veldtogte; data- en statistiekverwerking; die skryf van verslae; ondersteuning in ʼn regskonteks met die oog op moontlike litigasie rondom regeringsbeleid; en hulpverlening met navorsing oor verskeie peilings. Die kandidaat sal ook verantwoordelik wees vir die lewering van kommentaar op wetswysigings en direktiewe en die ontleding van beleide.

Indien jy aan die profiel voldoen, stuur asseblief jou CV (geen sertifikate nie) aan Sumari Maartens per e-pos na betrekkings@solidariteit.co.za voor of op 5 Augustus 2021.

Indien jy nie binne drie weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is. Daar sal slegs met die suksesvolle kandidaat gekorrespondeer word.

Oorsig van pos

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog