Volgens Artikels

Deur dr. Eugene Brink

Min dinge is so demoraliserend as wanneer jou rol, take en verantwoordelikhede met dié van ʼn kollega oorvleuel.

Hierdie uitdaging kom meer algemeen voor as wat mens dink. Volgens Gallup-navorsing kan spansukses fundamenteel daarvan afhang dat duidelike verwagtings gestel moet word. Rofweg die helfte van werkers stem beslis saam dat hulle weet wat by die werk van hulle verwag word.

Dit is nie moeilik om te sien waarheen hierdie dubbelsinnigheid lei nie: konflik binne spanne, gedemotiveerde en tentatiewe werkers , en uiteindelik winsverlies en afnemende produktiwitiet. Dit kom selfs meer voor in moderne werkplekke, wat kleiner word met meer verspreide werk. Daar word van almal verwag om multivaardig te wees en in te spring om kliënte te help en produkte en projekte te voltooi. Maar wie kry uiteindelik die krediet en watse gebeurlikheidsplanne moet ingestel word om te verseker dat sowel konflik as huiwerigheid geminimeer word?

Werkers

As jy as ʼn werker met so ʼn situasie te doen het, is daar verskeie stappe wat jy kan doen om jou ellendes te versag.

“Reël ʼn persoonlike vergadering met jou baas om jou werkbeskrywing te bespreek. Verduidelik dat jy klarigheid soek aangaande jou rolle en verantwoordelikhede om seker te maak dat jy en jou baas op dieselfde plek is. Beklemtoon dat jy hoop om jou toesighouer se verwagtinge te oortref en dat dit jou sal help om daardie doelstelling te bereik as jy jou werkbeskrywing verstaan,” sê May Dowd, loopbaanskrywer by die Houston Chronicle.

“Daar moet deurlopend gesprekke met jou toesighouer oor jou werkverantwoordelikhede wees. Duidelike kommunikasie kan jou help om seker te wees dat jy die grootste deel van jou tyd bestee aan projekte en opdragte wat die visie en strategiese doelwitte van die organisasie bevorder. Werksekuriteit word versterk as jou rol in die groot prentjie saak maak.”

Sy sê duidelikheid oor rolle is kritiek vir spanwerk en die ontwikkeling van groepnorme. “Hoogs produktiewe spanne word nie in rolle vasgesluit nie, maar koomunikasie en verandering loop saam. In ʼn werkplekopset kan konflik ontstaan as ʼn direkte gevolg van dubbelsinnigheid wat deur mededinging vererger word.

“Jy kan ʼn positiewe werkverhouding met medewerkers tot stand bring deur jou rol met betrekking tot hulle rolle te verstaan. Ontmoet medewerkers individueel om meer te wete te kom oor hul rolle en verantwoordelikhede en hulle beskouing oor hoe jou posisie die werk aanvul wat hulle in die organisasie doen. Duidelike grense voorkom misverstande en die persepsie dat daar op andere se tone getrap word.”

Bestuurders

Versover dit bestuurders betref, hulle moet inkonsekwente eise vermy en onthou waarmee elke werker besig is. Dit is belangrik om seker te maak dat werkers net aan een persoon op ʼn keer verslag doen sodat (bewuste of onbewuste) oorvleueling van eise op baie mense uitgeskakel word.

Skep stelsels wat werkers toelaat om veilig maar met vertroue moontlike rolkonflikte te bespreek  – soos gereelde spanvergaderings en dikwelse persoonlike gesprekke waar bekommernisse en terugvoer tussen jou en hulle gelug kan word. Dit sal deursigtigheid, duidelikheid en vertroue bevorder.

“ʼn Sielkundig veilige omgewing sal spanlede gemaklik laat voel om vir jou te sê dat hulle onseker is oor wat hulle moet lewer of waarvoor andere verantwoordelik is,” verseker die Birkman-blog. “Die kommunikering van prioritisering aan werknemers sodat hulle weet watter verantwoordelikhede en aspekte van hul werk die belangrikste is, is ook kritiek vir hulle sukses. Omskryf duidelik wat sukses in elke werknemer se rol behels en jou verwagtings van elke spanlid.”

 

Bronne

Birkman blog, n.d., “3 Crucial Steps to Create Role Clarity Within Your Team”, https://blog.birkman.com/3-steps-to-create-role-clarity-within-your-team.

May Dowd, 17 September 2020, “How to Clarify Your Role at Work”, https://work.chron.com/letters-boss-concerning-job-description-18735.html.

 

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog