Volgens Artikels

Deur Nico Strydom

Die Covid-19-pandemie en gevolglike inperkings, wat tot gevolg gehad het dat mense baie meer tuis moes werk, het opnuut die aandag op geestesgesondheid in die werkplek geplaas.

Sommige studies het bevind dat werknemers se geestesgesondheid meer daaronder gely het deur van die huis af te werk. Die redes hiervoor is dat mense geneig is om langer en harder te werk wanneer hulle van die huis af werk en omdat hulle nooit afskakel nie.

Volgens Alexander Forbes Health Management Solutions het die Covid-19-pandemie die aantal geestesgesondheidskwessies laat toeneem wat werknemers by baie groot Suid-Afrikaanse ondernemings ondervind. Hulle data toon dat tot 60% van ondernemings ʼn toename in ongeskiktheidseise weens geestes- en mediese gedragstoestande ervaar het, sê Paresha Kala, senior konsultant by Alexander Forbes Health Management Solutions.

Intussen wys ʼn span kenners van die regsfirma Webber Wentzel daarop dat dit moeilik kan wees om probleme met geestesgesondheid in die werkplek te bestuur. Werkgewers moet werknemers met geestesgesondheidskwessies noukeurig en regverdig bestuur en saam met hulle werk eerder as teen hulle.

Geestesgesondheidsverwante kwessies kan in die werkplek tot verminderde produktiwiteit en werkverrigting, swak werkverhoudinge tussen kollegas en verhoogde siekteverwante afwesigheid lei. Dit kan ook die veiligheid van die werkplek in gevaar stel.

Die kenners van Webber Wentzel wys verder daarop dat Covid-19 slegs ʼn bykomende faktor vir geestesgesondheidskwessies in die werkplek is. Swak werkomstandighede, oormatige of onvoldoende werklading en swak leierskap kan ook bydra tot geestesgesondheidskwessies onder erknemers.

Wat die bestuur van werknemers met geestesgesondheidskwessies in die werkplek betref, moet werkgewers ʼn proaktiewe benadering volg. Dit sluit in die opvoeding van werknemers oor geestesgesondheidskwessies en hoe dit hul werkverrigting of gedrag in die werkplek kan beïnvloed; opleiding van bestuurders oor hoe om tekens van geestesgesondheidskwessies in ʼn vroeë stadium te identifiseer sodat die nodige ingrypings so gou moontlik kan geskied; ondersteuning van werknemers deur gereelde kommunikasie met hulle te handhaaf; en om werknemers aan te moedig om hul jaarlikse verlof te gebruik om te rus en te herstel.

Volgens Kala moet werkgewers hul werknemers se fisiese en geestelike welstand so goed as moontlik beskerm. Sy stel voor dat beleid en prosedures ingestel word om onbeplande afwesigheid te verminder en produktiwiteit en welstand van werknemers te verhoog.

“Beoordeel die werkomgewing sodat werknemers doeltreffender en gemakliker kan werk of ander aktiwiteite kan beoefen. Goeie ergonomiese praktyke in die werkplek kan werknemers se produktiwiteit en moreel verbeter en beserings, siekteverlof, omset en afwesigheid verminder.”

 

Bronne

Alexander Forbes Health Management Solutions: https://www.alexanderforbes.co.za/download/afo/articles/Attachments/20210705-Supporting-employee-mental-health-and-well-being-during-lockdown.pdf en https://www.alexanderforbes.co.za/download/afo/articles/Attachments/20210701-Increased-claims-for-mental-health-conditions-at-SA-corporates.pdf

Webber Wentzel: https://www.webberwentzel.com/News/Pages/managing-mental-health-issues-in-the-workplace.aspx

 

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog