Deur Reon Janse van Rensburg

Ons het al almal die gesegde gehoor: Mense verlaat nie maatskappye nie, hulle verlaat bestuurders.

Die meeste werknemers wil nie vir ʼn baas werk wat geen ondersteuning bied of wat hulle loopbaanvooruitsigte op die “moet nog afhandel”-hopie plaas nie. Hulle wil ook prioriteit geniet en weet dat hulle talente nie net benut en uitgebrei word nie, maar dat hulle erkenning kry, dat daar na hulle geluister word en dat hulle ook aangemoedig word om hulleself te verbeter en sodoende die geleentheid kan kry om bevorder te word.

Baie maatskappye skram daarvan weg om die saak te hanteer wanneer hulle te laat agterkom dat onbekwame of swak bestuurders aangestel is. Hulle reken dit is te duur om tyd, energie en hulpbronne te gebruik om swak bestuurders aan te spreek en reg te help. Die koste en eindresultaat daarvan is egter dikwels dat die beste presteerders noodgedwonge na groener weivelde soek.

Daar kan selfs gesê word dat die werknemers wat hulle werk verlaat, werklik van hulle take, pligte en ook die onderneming hou, maar dat dit meer van hulle verg om te bly, veral as hulle onder dieselfde bestuurder moet aanhou werk. Wanneer hierdie werknemers die koste op dié manier bereken, vind hulle dikwels dat dit beter sal wees om na ʼn ander onderneming te skuif.

Hoe raak swak bestuurders ander werknemers in die groot stap na groener weivelde?

Forbes deel ʼn paar dinge wat swak bestuurders dikwels doen wat daartoe lei dat goeie presteerders bedank en hulle talente elders aanwend:

Swak bestuurders vra nie personeelinsette nie

Bestuurders wat nie personeelinsette vra nie, veroorsaak dat werknemers nie ’n verbintenis aan die onderneming en hulle mikpunte voel nie. Swak bestuurders heg nie waarde aan werknemers nie en besef dikwels nie dat werknemers dit kan aanvoel nie. Dit lei daartoe dat goeie presteerders op hulle beurt ophou om hulle bes te lewer. Wanneer werknemers nie waardeer word nie, is dit minder waarskynlik dat hulle hulle beste werk sal lewer en meer waarskynlik dat hulle nie in hulle werk sal floreer nie.

Wanneer ʼn goeie bestuurder insette vra, skep hy of sy ʼn omgewing vir personeel om in die uitkomste van ʼn taak of projek te belê en betrokke te raak. Betrokke werknemers voel dat hulle waardeer word en is betrokke by die sukses van die onderneming omdat hulle glo dat hulle bestuurders nie slegs die onderneming se sukses in gedagte het nie, maar ook die sukses van elke werknemer wat aan hulle rapporteer.

Swak bestuurders verkleineer werknemers deur hulle te probeer beheer en mikrobestuur

Dit gebeur dikwels dat bestuurders werknemers mikrobestuur, wat daartoe lei dat werknemers swakker presteer en dat hulle ware en ook beskikbare talente nie benut word nie. Die onderneming lei ook daaronder omdat hulle nie die beste werk van hulle werknemers ontvang nie en omdat kreatiwiteit, ervaring en vaardighede in die proses verlore gaan. Werknemers wat deur swak bestuurders mikrobestuur word, is geneig om minder doeltreffend in hulle rolle te raak.

Hulle voorsien nie hulpbronne nie en doen geen moeite om hindernisse uit die weg te ruim nie

Goeie bestuurders moet hulpbronne voorsien en hindernisse uit die weg ruim om te verseker dat werknemers en spanne suksesvol sal wees.

Goeie bestuurders sal die tyd neem om te bepaal wat nodig gaan wees om elke taak suksesvol af te handel. Hulle stel deurdagte, strategiese vrae of laat werknemers veilig voel om die vrae te kan vra wat nodig is om take af te handel en in hulle werk te floreer.

Hulle luister na die behoeftes van werknemers en spanne.

Swak bestuurders moedig instemming aan terwyl hulle verskille ontmoedig

Swak bestuurders skep graag omgewings waar alle spanlede of werknemers met die siening van die bestuurder saamstem. Wanneer jy altyd saamstem, word jy beloon, maar wanneer jy verskil, word jy op die een of ander manier gestraf.

Hulle neem mense in diens wat maklik is om te manipuleer en wat altyd met hulle sal saamstem of op wie hulle hulle stempel kan afdruk. Hulle omring hulleself ook dikwels met mense wat hulle brose ego’s sal streel al is dit nadelig vir die onderneming.

Goeie werknemers kan interne probleme ondervind wanneer hulle saam met hierdie soort bestuurder werk. Hulle wil graag hulle bestuurder ondersteun en help om doelwitte te bereik, maar hulle wil ook getrou aan hulleself wees en steeds hulle idees kan deel sonder dat dit geïgnoreer word. Dit gebeur dikwels dat bestuurders ander personeellede in jabroers omskep wat eerder stilbly of slegs die siening van die bestuurder ondersteun om professionele voordeel te trek omdat hulle op ʼn onetiese, maar tog goeie, voet met die bestuurder verkeer.

Swak bestuurders het soms ʼn integriteitstekort en vertoon onetiese gedrag

Swak bestuurders kyk dikwels nie na die behoeftes van hulle spanlede nie, maar is slegs bekommerd oor hulle eie behoeftes. Hulle fokus ook soms bloot op wat vir hulle werk.

Hierdie soort bestuurders veroorsaak dikwels dat goeie werknemers hulle integriteit en etiek benadeel om op goeie voet met hulle bestuurder te bly. Dit kan skade aan werknemers se reputasie tot gevolg hê.

Om saam met of vir so ʼn bestuurder te werk, kan jou leierskapvooruitsigte benadeel as jou bestuurder bereid is om oneties, onprofessioneel of onwettig op te tree.

Hoewel dit net ʼn paar voorbeelde is van dinge wat swak bestuurders doen, is daar ook ander dinge wat uitgelig kan word, naamlik swak bestuurders eien vir hulleself die eer toe vir ander mense se werk en verkwalik ander werknemers maklik wanneer iets verkeerd loop. Swak bestuurders neem ook nie die loopbane van hulle spanlede in ag nie en is heeltemal tevrede as werknemers stagneer.

Wat kan hieraan gedoen word?

Enige werknemer en ook onderneming moet nooit toelaat dat slegte of swak bestuurders goeie en hardwerkende werknemers verdryf nie. Ondernemings sal meer daarby baat om swak bestuurders te help verbeter of om hulle uit die werkplek te dryf.

Indien jy organisatoriese gesag het

Stel beter bestuurders aan en ontwikkel hulle potensiaal. Hierdie bestuurders is diegene wat nie skroom om hulle spanlede in die soeklig te plaas en te laat uitblink nie.

Indien ʼn onderneming of organisasie dink dat dit te duur is om in goeie bestuurders of leierskapsontwikkeling te belê, is hulle verkeerd. Dit bly te duur om toe te kyk hoe swak bestuurders energie en tyd mors deur goeie werknemers te vervreem wat hulle talente wil benut om van die onderneming ʼn sukses te maak, maar eerder sal bedank omdat hulle nie kans sien om saam met ʼn swak bestuurder te werk nie.

Indien jy nie organisatoriese gesag het nie

Indien jy nie die organisatoriese gesag het om beter bestuurders aan te stel of te ontwikkel nie, het jy as werknemer die verantwoordelikheid om vir jouself en ander op te staan.

Jy het ʼn stem – gebruik dit. Jy het die reg om te vra vir wat jy wil hê en om oor te dra wat jy nodig het om van jou take en die onderneming ʼn sukses te maak.

Indien jy alles moontlik oorweeg het en die probleem steeds nie opgelos is nie, is dit dalk tyd om ʼn beter geleentheid te soek en te bedank. ʼn Goeie of swak bestuurder het ʼn groot impak op jou loopbaan daarom is dit belangrik om die beste een te kry en ook om, indien jy die geleentheid gebied word, die beste bestuurder van ander te wees.

 

Bron:

How Bad Bosses Compel Good Employees To Leave https://www.forbes.com/sites/terinaallen/2019/09/21/how-bad-bosses-compel-good-employees-to-leave/?sh=715575c58378

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog