Volgens Artikels

Deur Wilma Bedford

Terugvoer  in die werksopset kan ʼn netelige saak wees maar is ʼn noodsaaklike funksie wanneer dit kom by ʼn span se prestasie en doeltreffende werksverrigting.

Ondoeltreffende terugvoer gebeur wanneer dit doelbewus empaties is om ʼn ander persoon se gevoelens te beskerm; die waarheid word nie heeltemal ontbloot nie en dit wat werknemers of spanmaats moet hoor  om beter werk te kan verrig, word nie gesê nie. Om toepaslike terugvoer te gee en te ontvang is die sleutel tot persoonlike ontwikkeling, welstand in die werksopset en goeie werksverhoudinge, asook vir die span.

Die waarde van terugvoer

Konstruktiewe terugvoer help nie net ʼn enkele  werknemer om meer bevoeg te wees nie; dit lei tot beter besluitneming en samewerking en verhoogde produktiwiteit vir die hele span omdat die werknemers hul terugvoer aan hulle eie span gee.

Navorsing het bevind dat waar goeie terugvoer gelewer word, werknemers 79% meer werkbevrediging ervaar.

Wanneer terugvoer erkenning gee aan ʼn spanmaat  of werker se bydrae, dien dit ook as ʼn morele hupstoot. ʼn 2013-2014 IBM-peiling toon dat werknemers wat erkenning vir hul werk ontvang, drie maal meer betrokke is by hul werk en minder geneig is om van werk te verander of te bedank. Namate werkers gelukkiger en meer betrokke by hul werk raak, word hulle ook deel van ʼn poging om medewerkers ʼn hupstoot te gee, wat hulle ook positief en betrokke maak.

Positiewe terugvoer en erkenning laat spanwerkers gewaardeerd voel, verminder die status en mag tussen werkers en versterk ʼn gevoel van aanvaarding.

Positiewe terugvoer of erkenning kos niks nie maar  is een van die bestuursinstrumente wat onderbenut word.

Hoe om  beter terugvoer te bied

Gebruik die Situasie-Gedrag-Impak model waarin jy die spesifieke situasie noem waarin sekere gedrag plaasgevind het.  Vermy sterk taal,  maar beskryf die resultaat van die gedrag en hoe dit ander beïnvloed het.

Vermy die toebroodjie-terugvoer waarin jy begin met ʼn kompliment en die negatiewe terugvoer in die middel sit (toedraai) omdat ons gewoonlik die eerste en die laaste van ʼn gesprek onthou. Die kritiek in die middel word verdoesel. Omdat ons ook eerste ʼn negatiewe terugvoer verwag,  luister ons deur ʼn filter na die positiewe en hoor in elk geval nie die hele positief nie; ons verwag dat die positiewe kompliment net gebruik word om die verwagte negatief te versag.

Wees openhartig, dit wys jy gee om voordat jy die kritiek voorhou. Wys jy gee om deur erkenning te gee, mense te bedank en aandagtig na ander te luister.

Verduidelik hoekom jy hierdie terugvoer gee, dit laat mense minder verdedigend wees. Deur te sê:  “Ek gee hierdie terugvoer omdat ek hoë verwagtinge koester en ek weet die span /jy kan dit behaal,” stel jy ʼn uitdaging.  Wees spesifiek oor wat verander of verbeter moet word en  stel uitvoerbare aksies of gedrag voor om die gewenste verandering te bewerkstellig.

As spanleier is dit wenslik dat wanneer jy terugvoer gee, jy jouself duidelik as ʼn spanlid identifiseer. Jy kan sê: “Ek het baie gegroei en geleer uit vriende en bestuur se terugvoer en ek probeer terugploeg wat ek geleer het” of:  “Noudat ons saam gewerk het, kan ons mekaar help verbeter deur aan mekaar terugvoer te gee.”

Vra ʼn persoon of hy/sy  jou terugvoer wil hê; deur daartoe in te stem sal die persoon minder verdedigend wees en meer ontvanklik vir toekomstige wedersydse terugvoer.

Indien jy as bestuurder of spanleier ʼn probleem teëkom, is dit raadsaam om dadelik of so gou moontlik terugvoer te gee omdat werknemers dalk nie die situasie waarna jy verwys sal onthou nie.

Gee negatiewe terugvoer privaat en indien die saak in die openbaar aangespreek moet word, vra die betrokke persoon se toestemming daartoe.

Wees bedag op nieverbale en gesigsuitdrukkings. Hoe jy dit sê, is net so belangrik as wat jy sê.  Navorsing het bevind dat persone wat positiewe terugvoer met bygaande negatiewe emosionele tekens ontvang het,  gevoel het hul prestasie was onvoldoende, byvoorbeeld oë wat rol ens.

Terugvoer  met ʼn suggestie van vordering in die boodskap is ʼn kragtiger motiveerder in die werksplek en selfs kragtiger as persoonlike erkenning. Deur spesifieke terugvoer te gee oor hoe hul insette die span en die projek bevorder, bou jy ook hulle sterk punte.

 

Bronne:

How to Deliver Effective Feedback in the Workplace

Ellie Collier. February 28, 2019. High Speed Training. https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/feedback-in-the-workplace/

7 Tips for Giving Valuable Feedback in the Workplace

Nov 8, 2020.  BUSINESS. MasterClass.  https://www.masterclass.com/articles/tips-for-giving-valuable-feedback-in-the-workplace

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog