Volgens Artikels

Deur Nico Strydom

Die Covid-19-pandemie en gevolglike inperkings het tot gevolg gehad dat miljoene mense skielik van die huis af moes werk. Namate die inperkings later afgeskaal is, het ʼn hibriede werkwyse −  ʼn mengsel van tuis- en kantoorwerk − ʼn opsie vir baie werkgewers begin raak.

Hoewel tuiswerk talle voordele kan inhou, soos geen pendeltyd en besparings op brandstof, groter buigsaamheid, beter werk-lewe-balans en hoër produktiwiteit, hou dit egter ook sommige uitdagings in.

Kommunikasie, verhoudings, maatskappykultuur, tegnologiese uitdagings en produktiwiteit is net van die uitdagings wat tuiswerk kan inhou.

Kommunikasie is uiters belangrik in ʼn werkplek en tegnologie kan ʼn groot invloed daarop hê. Indien daar nie die nodige tegnologie  is vir werknemers om konstant met mekaar te kan kommunikeer  nie, kan dit tot gevolg hê dat werknemers uitgesluit word en dat daar nie optimaal gewerk word nie.

Diegene wat tuis werk, kan dit moontlik ook moeilik vind om aanlyn te kommunikeer en hul stem te laat hoor. Dit is dus belangrik om seker te maak dat jy al die nodige tegnologie het wanneer jy tuis moet werk sodat jy in staat is om te funksioneer soos op kantoor. Jy moet ook bereid wees om jou stem te laat hoor soos dit die geval sou wees op kantoor.

Tuiswerk kan werknemers ook geïsoleerd laat voel. Daar is uiteraard ook voordele aan minder onderbrekings maar dit kan ook tot gevolg hê dat werknemers nie meer deel van ʼn span voel nie. Doen moeite om in aanraking te bly met jou kollegas en maak seker jy bly op die hoogte van sake by die kantoor sodat jy steeds deel van die span voel wanneer jy soms tuis werk.

Beter werk-lewe-balans kan ook ʼn uitdaging van tuiswerk wees. Dit is makliker om jou werk by die kantoor te los as wanneer jy van die huis af werk. Jy moet dus seker maak dat jy nie konstant voor jou rekenaar sit nie en steeds tyd vir jouself of familie en vriende  opsy sit. Dit is egter ook belangrik om te verseker dat familie en vriende jou nie uit die werk hou wanneer jy tuis werk nie.

Onderbrekings is een van die groot uitdagings van tuiswerk. Familie, vriende en kollegas kan moontlik dink jy is nou te eniger tyd en altyd beskikbaar omdat jy van die huis af werk. Maak seker dat jy reëls instel sodat almal weet dat jy op sekere tye nie gepla kan word nie en dat al werk jy van die huis af, jy nie sommer te  eniger tyd beskikbaar is nie.

Tuiswerk kan ook ʼn invloed op kreatiwiteit en produktiwiteit hê. Maak seker dat jy min of meer dieselfde roetine as by die werk handhaaf en dieselfde ure werk ten einde nie jou produktiwiteit daaronder te laat ly nie. Party mense is meer kreatief in ʼn groepsopset en andere  se kreatiwiteit kom na vore wanneer hulle alleentyd het om te dink en te beplan. Dit is dus belangrik om te identifiseer wat jou kreatiwiteit aanwakker en hoe jy dit kan implementeer wanneer jy tuis werk.

 

Bronne

Harvard Business Review: https://hbr.org/2022/02/5-challenges-of-hybrid-work-and-how-to-overcome-them

Indeed: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/working-remotely

Linkedin: https://www.linkedin.com/pulse/7-common-remote-team-challenges-how-deal-them-arihant-webtech/?trk=organization-update-content_share-article

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog