Volgens Artikels

Deur Anja van den Berg

In die wêreld van werk is die rol van aanbieder altyd stresvol. Die koronaviruspandemie het net hierdie druk vererger. Eerstens het die nasionale inperking aanbieders gedwing om aan te pas na afstandsoptredes. Na gelang die wêreld stadigaan sy ritme herwin, moet ons by die nuwe normaal van sosiale afstand aanpas. Hibriede aanbiedings bied ʼn antwoord op hierdie penarie.

Hoe dit ook al sy, hoewel Zoomaanbiedings ver van ideaal is, is dit vir die hele gehoor dieselfde. Aan die ander kant kan hibriede aanbiedings veraf deelnemers ernstig benadeel.

Die akademiese duo Sarah Gershman en Rae Ringel bied hul bevindings via die Harvard Business Review aan en verduidelik die probleem met hibriede aanbiedings.

ʼn Kritieke faktor is die energie wat geskep word wanneer mense fisies saam is – en die energie wat afwesig is as hulle nie saam is nie. ʼn Groep verkry hul gedeelde energie (minstens gedeeltelik) uit persoonlike nieverbale seine. Veelseggende kykies, gesigsuitdrukkings en persoonlike oogkontak is almal faktore wat ʼn gesprek natuurlik laat vloei. Hierdie sosiale seine is kennelik afwesig aanlyn en die afwesigheid van gedeelde energie onder veraf deelnemers kan uitputtend wees.

Gershman, die voorsitter van ʼn kommunikasiefirma, en Ringel, ʼn fakulteitslid by die Georgetown Universiteit se Instituut vir Transformasionele Leierskap, bied ʼn paar strategieë vir aanbieders en vergaderingleiers om sowel hul persoonlike as aanlyn gehore te betrek:

  • Dring daarop aan dat kameras vir die hele aanbieding aangeskakel moet wees

Dit is kritiek dat die aanbieder visueel met die hele gehoor moet kan skakel en nie net met diegene in die vertrek nie. Maak die aanskakel van kameras ʼn vereiste vir veraf deelnemers om hul volle teenwoordigheid te toon en maak hul bywoning deel van die gebeure in die vertrek. Dit kan ook voordelig wees om ʼn skerm voor in die vertrek op te stel sodat almal die veraf deelnemers kan sien.

  • Maak direkte kontak met die aanlyn deelnemers

Begin die aanbieding deur doelbewus en direk na die kamera te kyk. Hierdie optrede stuur onmiddellik ʼn boodskap aan die hele groep dat diegene wat aanlyn aanwesig is net soveel deel van die geleentheid is as dié wat fisies teenwoordig is. Dit kan dalk vreemd voel, maar fokus op die kamera asof jy met een persoon oogkontak maak.

Wissel dit af om na individue in die vertrek te kyk en op die kamera te fokus na gelang die aanbieding vorder. Bepaal sekere tye tydens die praatjie om direk met die veraf deelnemers te praat. Sluit boodskappe by die inhoud in wat spesifiek op jou aanlyn gehoor gemik is.

  • Laat die kameraraam jou agtergrond lei

Wees bedag op die kameraraam en stel vooraf jou agtergrond volgens die parameters van die raam. Verander van posisie tydens die aanbieding. Beweeg nader aan die kamera om veraf deelnemers deel te laat voel van wat in die vertrek aangaan. Beweeg dan in die rigting van die mense in die vertrek soos jy praat.

Verander deurgaans jou posisie maar maak seker dat jy die kameraraam in gedagte hou. Moenie uit die opname beweeg nie. Hierdie vorentoe-en-agtertoebeweging kommunikeer groter inklusiwiteit en fasiliteer ʼn gevoel van groepkohesie.

  • Fasiliteer hibriede samewerking

Wanneer ʼn groter aanbieding in kleiner groepe ingedeel word, is baie aanbieders in die versoeking om die fisies aanwesige gehoor en veraf individue in afsonderlike groepe in te deel. Gershman en Ringel ontmoedig hierdie taktiek. Die navorsingspaar sê dit versterk die idee dat daar twee afsonderlike groepe is eerder as een groep wat saamwerk. Ontwerp eerder ʼn plan waar virtuele en persoonlike deelnemers kan saamwerk.

Moontlik die mees kritieke punt vir ʼn suksesvolle hibriede aanbieding is dat dit kort moet wees. Afgesien daarvan dat dit goed voorberei en die doelstellings duidelik geïdentifiseer moet wees, is dit essensieel om die drang om langer te praat as wat absoluut noodsaaklik is te weerstaan. Hou die duur van die vergadering so kort en doeltreffend as moontlik. Oogvermoeiing, immobiliteit en die algemeen “onnatuurlike” opset van aanlyn geleenthede by te woon beteken dat die kognitiewe las in videogesprekke baie hoër is. Probeer om die vergaderingduur op die energievlakke van die veraf deelnemers te baseer.

 

Bronne

Harvard Business Review: https://hbr.org/2021/05/how-to-nail-a-hybrid-presentation

Stanford University: https://news.stanford.edu/2021/02/23/four-causes-zoom-fatigue-solutions/

Teken aan

Registreer

Wagwoord vergeet

Kitssoektog